Neuvonta
Yhdistys auttaa jäseniään erilaisissa työ- ja virkasuhdeasioissa, palvelusuhteeseen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä ja neuvoo pulmatilanteissa. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on omat vastuualueet. Hallitus pyytää yhteydenottoja pääsääntöisesti sähköpostitse.

Työttömyyskassa
Jokainen AYR:n jäsen kuuluu työttömyyskassaan. AYR:n työttömyyskassa on KOKO-kassa (Korkeasti koulutettujen kassa / entinen IEAT). Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työttömyyskassamaksun.

Työttömyyskassan yhteystiedot
Työttömyyspäiväraha-asiat: iaet@iaet.fi
Puhelinpalvelu numerossa (09) 4763 7600 päivittäin (ma-pe) klo 9.30-15.00

Jäsenviestit
Jäsenviestit lähetetään sähköpostitse tarpeen tullen. Jollet ole saanut niitä, lähetä jäsensihteerillemme sähköpostiosoitteesi osoittteeseen sari.rimpinen@ayr.fi. Jäsenviestit sisältävät mm. jäsenistöä koskevaa ajankohtaista ammattiyhdistysasiaa sekä tietoa työttömyyskassan palveluista.

Apuraha
Yhdistys tukee jäsentensä ammatillisen pätevyyden ylläpitämistä myöntämällä apurahoja jäsenten itsensä kustantamaan koulutukseen. Apurahoihin varataan vuosittain vuosikokouksen päättämä summa.

Jäsenetuna lakineuvonta yksityiselämän asioissa
Akavan Yleisen Ryhmän jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Suomen Juristit Oy:ltä puhelinneuvontaa jäsenten yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa. Oikeuksien ja velvollisuuksien ennakointi säästää ristiriidoilta ja vahingoilta. Jäsenille palvelu on ilmainen.

Tarvitessasi oikeudellista neuvontaa voit soittaa klo 9.00 - 20.00 Suomen Juristit Oy:n  Helsingin toimistoon puh. 020 762 2542 tai Oulun toimistoon puh. 020 762 2546. Ilmoita, että haluat keskustella neuvovan lakimiehen kanssa. Ota jäsennumerosi valmiiksi esille. Jos voit mainita myös oikeudenalan, keskuksen on helpompi yhdistää sopivalle lakimiehelle. Keskustelun sisältö on luottamuksellinen ja jää vaitiolovelvollisuuden piiriin. Lakimies kirjaa nimesi ja jäsennumerosi, jotta oikeutesi palveluun tulee tarkistetuksi.


Jos asia ei selviä puhelimessa, jäsen voi sopia toimeksiannosta Suomen Juristit Oy:n kanssa. Tällöin toimeksiannoista veloitetaan erikseen ja jäsen maksaa erilliset toimeksiantokulut itse.

Palvelun laajuus ja rajaukset
Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.

Jäsen voi kysyä neuvoa esimerkiksi asunto-osakkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa sekä muun muassa avio- ja avoliittoon, lapsiin, perintöön, testamentteihin, osituksiin, lahjoituksiin jne. liittyvissä asioissa.

Kysy ajoissa neuvoa! Voit säästyä monelta kululta ja harmilta.


Alennusta vakuutuksista

IF tarjoaa Akavan Yleisen ryhmän jäsenille etuja tapaturma- ja henkivakuutuksista. Keskittämisetuna alennusta voi saada myös matkavakuutuksesta etuohjelmaan liittymällä. Etuohjelmaan pääsee jo ottamalla esim. kotivakuutuksen.

Oheisesta linkistä löytyy lisätietoa:
https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/asiakasedut/yhteistyojarjestot/pages/default.aspx
 

Myös Turva tarjoaa ammattiliittojen jäsenille räätälöityjä tuotteita ja etuja. Liittojen jäsenet saavat seuraavat vakuutusedut:

  • liittoalennus 10 %,
  • ​omistaja-asiakasalennus vapaaehtoisista vakuutuksista asiakkuuden keston perusteella 5-10 % ja
  • keskittävä asiakas saa omistaja-asiakasalennusta heti jopa 7 %.

Lisätietoja saat www.turva.fi -sivuilta tai puhelimitse numerosta 01019 5110 ma-pe klo 8.00 - 18.00. 

 

Asuntolainaetuja Danske Bankilta

AYR ja Danske Bank ovat yhteistyössä. Danske Bank tarjoaa kaikille Akavan jäsenille lainaetuja asuntolainaa haettaessa. Lisätietoja asiasta löytyy täältä.