Akava: Työnhakijalle olisi saatava lisää mahdollisuuksia omaan aktiivisuuteen

20.4.2016


Akava: Työnhakijalle olisi saatava lisää mahdollisuuksia omaan aktiivisuuteen

Akava pitää perusteltuna hallituksen esitystä työttömyysturvan aktivoinnista siten, että se tukisi jatkossa työn löytämistä ja yrittäjäksi ryhtymistä. Esitys on tältä osin pitkälti Akavan näkemyksen mukainen, joskin työnhakijan omaa aktiivisuutta tulisi sallia enemmän kuin hallitus esittää. Muun muassa opiskelumahdollisuutta työttömyysturvalla olisi tullut laajentaa.
 

– Uutta työtä luodaan osaamisella ja innovaatioilla. Tähän pitää kannustaa jo työttömyyden aikana. Työllisyyden hoidossa tarvitaan luottamusta myös työnhakijaan ja hänen näkemykseensä työllistymisen poluista. On tärkeää huomioida, että korkeakoulutettujen työpaikat löytyvät useasti muualta kuin työvoimaviranomaisten kautta, sanoo asiantuntija Katja Veirto.
 

Hallitus esittää, että työnhakijan on otettava vastaan myös muuta kuin oman alansa työtä. Työnottovelvollisuuden tiukentuessa on huolehdittava, että tarjottavat työpaikat vastaavat jatkossakin työnhakijoiden koulutusta ja osaamista.
 

– Osaamisen hankkiminen ja kehittäminen on maksanut työnhakijalle itselleen, yhteiskunnalle ja usein myös työnantajalle. Suomi tarvitsee osaamista, ja sitä ei kannata hukata. Erityisesti ammattitaitosuojan muutoksissa on tärkeää, että työnhakijan tilannetta arvioidaan yksilöllisesti.


Hallituksen esittämän työnäytteen valmistelussa ja mallissa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Ensisijaisen tärkeää on varmistaa työnhakijan turva ja vapaaehtoisuus. Työnäytteiden on myös aidosti kohdennuttava uusien työpaikkojen luomiseen. Palkkatyön korvautuminen palkattomalla työnäytteellä vääristäisi työmarkkinoita.


TE-toimistojen palveluita uudistettaessa on kehitettävä toimintatapoja ja huomioitava henkilöstön työmäärä sekä osaamistarpeet. Akava on esittänyt, että työnvälityspalveluita tulisi voida ostaa yksityisiltä toimijoilta valtakunnallisesti.


– Työttömyys on niin laajaa, että TE-toimistojen henkilöstö on kovilla. He tarvitsisivat lisää aikaa ja resursseja korkeakoulutettujen erityisosaajien neuvontaan. Yksityiset palvelut voisivat auttaa osaltaan tämän kuorman purkamisessa, ja Akavalla on tästä hyviä kokemuksia. Uudistuksissa on huomioitava myös, että työnhakijoilla oltava selkeä käsitys siitä, miten työttömyysturvalle käy eri tilanteissa, Veirto sanoo.


Lisätiedot:

Asiantuntija Katja Veirto, sosiaalivakuutus, puh. 050 386 3355, twitter: @katjaveirto