Tervetuloa Akavan Yleinen Ryhmä ry:n kotisivuille

Akavan Yleinen Ryhmä ry on edullinen väylä ammatilliseen järjestäytymiseen ja vastuullinen ja luotettava jäsentensä etujen ajaja.

 

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n (jatkossa AYR) toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. Toiminnallaan AYR edistää myös koulutettujen henkilöiden yhteenkuuluvuutta. AYR:n tavoite on pitää jäsentensä palkkaus ja muut edut ajan tasalla sekä korjata havaitut epäkohdat.

 

AYR on Akavan jäsenjärjestö. Lisäksi AYR on Vakavan jäsen. Vakava edustaa Akavan pieniä ja keskisuuria jäsenjärjestöjä. Se toimii jäsentensä taloudellisten etujen valvojana ja neuvottelu- ja sopimuskumppanina.

 

Vakava ajaa jäsenjärjestöjensä, kuten AYR:n jäsenten etuja palkkoja ja palvelusuhteen ehtoja koskevassa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Vakavalla on asiantuntemusta ja neuvotteluvoimaa kaikilla sektoreilla, ja jokaisella sektorilla on oma Vakavan hallituksen alainen ryhmänsä: valtioryhmä, yliopistoryhmä, yksityisryhmä, kirkkoryhmä ja kuntaryhmä.

 

Vakavan kautta AYR on myös Akavan julkisen sektorin neuvotteluelimen JUKO:n sekä yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN:n jäsen.