Akavan Yleinen Ryhmä ry:n toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. AYR pyrkii myös toiminnallaan edistämään koulutettujen henkilöiden yhteenkuuluvuutta. 

JÄSENEDUT

Hyvä AYR:n jäsen,

Ovatko Akavan Yleisen Ryhmän uutiskirjeet tavoittaneet sinut? Jos eivät, niin tarkistathan jäsensihteeriltämme, että AYR:llä on sähköpostiosoitteesi. E-mail: sari.rimpinen@ayr.fi

 

 

Akava

Akava pääosin tyytyväinen esitykseen uudeksi työaikalaiksi 22.5.2018
Akavan mielestä hyvää esityksessä on, että siinä turvataan työntekijöiden työaikasuojelu ja joustavilla työaikajärjestelyillä pyritään helpottamaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Esityksessä mainitun uuden joustotyön tulee kuitenkin olla asiantuntijatyössä ennemminkin poikkeus kuin sääntö.
Palkansaajajärjestöt ja ETUC toivovat tukea työelämän tasapainodirektiivin nopealle käsittelylle 22.5.2018
Palkansaajajärjestöt ovat tänään luovuttaneet pääministeri Juha Sipilälle kirjeen, jossa ne kiinnittävät huomiota työelämän tasapainodirektiiviin ja pyytävät tukea sen nopealle käsittelylle yhdessä palkansaajien eurooppalaisen keskusjärjestön ETUC:in kanssa. "Toivomme, että Suomen edustaja tässä kokouksessa antaa tukensa direktiivin ripeälle valmistelulle, jotta se saadaan valmiiksi vielä nykyisen parlamentin toimikaudella", järjestöt toteavat kirjeessään.