Akavan Yleinen Ryhmä ry:n toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. AYR pyrkii myös toiminnallaan edistämään koulutettujen henkilöiden yhteenkuuluvuutta. 

JÄSENEDUT

Hyvä AYR:n jäsen,

Ovatko Akavan Yleisen Ryhmän uutiskirjeet tavoittaneet sinut? Jos eivät, niin tarkistathan jäsensihteeriltämme, että AYR:llä on sähköpostiosoitteesi. E-mail: sari.rimpinen@ayr.fi

 

 

Akava

Akava myönsi vuoden 2018 ansiomerkit 19.4.2018
Akavan järjestötoimikunta on myöntänyt vuoden 2018 ansiomerkit ansioituneille Akava-yhteisön toimijoille. Ansiomerkit luovutetaan saajille jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa.
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen liikesalaisuuslaiksi 18.4.2018
Liikesalaisuuslaki on nyt eduskunnan käsiteltävänä. Laki koskee myös työntekijöitä työsuhteiden aikana sekä työsuhteen päättymisen jälkeen erityisesti silloin, kun työntekijä on solminut salassapitosopimuksen työnantajan kanssa. Akava pitää oikeansuuntaisena, että esitystä on rajattu työryhmän mietinnössä esitetystä muodosta. Esityksessä on kuitenkin yhä tulkinnanvaraisia ja työntekijöiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta ongelmallisia kohtia.