Akavan Yleinen Ryhmä ry:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä korkeakoulututkinnon tai muun tutkinnon suorittaneet, niihin tehtäväasemaltaan rinnastettavat henkilöt tai henkilöt, jotka erityisistä syistä eivät voi tai halua kuulua muuhun Akava ry:n jäsenyhdistykseen.

 

Jäsenmaksuun sisältyy KOKO-kassan  jäsenmaksu. 

Vuonna 2024 jäsenmaksu on 156 euroa.

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Voit liittyä KOKO-kassaan, jos työskentelet työ- tai virkasuhteessa ja palkastasi peritään Suomen työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä ennakkopidätys.

Jos olet yrittäjä, et voi liittyä KOKO-kassaan. Huomioithan, että jos omistat työnantajayrityksestäsi osuuden, saatat olla työttömyysturvalain mukainen yrittäjä, vaikka palkastasi maksettaisiinkin palkansaajan TyEL-maksu. Katso tarkempi yrittäjämääritelmä KOKO-kassan verkkosivuilta(https://kokokassa.fi/yrittajan-maaritelma-tyottomyysturvassa/) 

Yhdistys vakuuttaa kaikki palkansaaja-asemassa olevat jäsenensä KOKO-työttömyyskassassa. Yhdistyksen jäseneksi hakeva ilmoittaa liittyvänsä KOKO-kassan jäseneksi.

 

Työttömyyskassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa pääsääntöisesti vain palkkatyössä ollessaan - ei kuitenkaan palkattoman jakson, esim. hoitovapaan, kokoaikaisen lomautuksen, työttömyyden tai pitkän sairausloman aikana. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi tehdessään kesätöitä.

*

Jäseneksi hakevan on ilmoitettava, ettei ole ammatinharjoittaja, koska KOKO ei vakuuta yrittäjäasemassa olevia henkilöitä.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.