Opas tasa-arvon edistämiseen työpaikalla

28.4.2016

Akava, SAK ja STTK ovat laatineet tasa-arvo-oppaan työpaikkojen tasa-arvotyön tueksi. Opas on tarkoitettu erityisesti henkilöstön edustajille, mutta toimii toki kenen tahansa työkaluna työpaikalla.
 
Opas on netissä
>linkki pdf-julkaisuun
>linkki verkkojulkaisuun
> linkki Akavan verkkosivulle