Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaa

14.9.2016

TIEDOTE 14.9.2016
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

 

Työsuojeluviranomaisen valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tullut jo yli 15 000 soittoa

Uusi työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen puhelinneuvonta on elokuun loppuun mennessä palvellut jo yli 15 000:ta soittajaa. Alueelliset työsuojeluviranomaiset käynnistivät valtakunnallisen puhelinneuvonnan viime helmikuussa. Palvelusta saa virka-aikana ohjeita ja apua niin työsuhteen ehtoihin, työturvallisuuteen kuin työssä esiintyvään häirintään ja syrjintään liittyen. Neuvonnan kautta voi tehdä myös valvontapyyntöjä.

Puhelinneuvonnan perustamisen tarkoituksena oli tehostaa viranomaisten henkilöstöresurssien käyttöä ja taata tasalaatuinen neuvontapalvelu soittajille ympäri Suomen.

”Tässä tavoitteessa on onnistuttu. Päivystystoiminnan hoitaminen yhteisvoimin on selvästi tehokkaampaa kuin viiden rinnakkaisen palvelun pyörittäminen. Asiantuntevan viranomaisen edustajan tavoittaa nyt virka-aikana riippumatta siitä, mistä päin Suomea soittaa”, kertoo puhelinneuvontaa koordinoiva ylitarkastaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Valtaosa soittajista oli työntekijöitä, mutta myös työnantajilta tuli paljon yhteydenottoja.

Työsuhdeneuvonta auttaa ratkaisemaan erimielisyyksiä

Puheluista reilu puolet on koskenut työsuhteen ehtoihin liittyvää neuvontaa – erityisesti työsuhteen päättämisen yksityiskohtia, palkkasaatava-asioita sekä työaikasäädöksiä. Työsuhdeasioissa korostuu työsuojeluviranomaisen ohjaava rooli, sillä esimerkiksi työsuhteen päättämisen laillisuuden arviointi tai palkkasaatavariitojen ratkaiseminen ovat yksityisoikeudellisia riita-asioita, joihin työsuojeluviranomainen ei voi puuttua. Oikea ja täsmällinen tieto työsuhdelainsäädännön velvoitteista kuitenkin auttaa usein pääsemään yhteisymmärrykseen.

Paljon yhteydenottoja sisäilmasta ja asbestista

Fyysisen työturvallisuuden osalta neuvontapuhelimeen on otettu tasaisesti yhteyttä niin henkilökohtaisiin suojaimiin, työtapaturmavaaroihin kuin kemikaali- ja koneturvallisuuteenkin liittyen. Yksi yleinen yhteydenottojen aihe on kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat. Rakennusalan tarkastajilta taas on tiedusteltu paljon vuodenvaihteessa muuttuneen asbestilainsäädännön yksityiskohdista.

Noin 10 % puhelinneuvontaan saapuneista yhteydenotoista on koskenut työsyrjintää, työssä esiintyvää häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua sekä psykososiaalista kuormittumista. Valtaosassa näistä tapauksista asiantuntijatarkastajat ovat ohjeistaneet asiakasta siinä, miten asiaa tulisi käsitellä työpaikalla. Tarvittaessa yhteydenotot ovat johtaneet myös viranomaisen valvontatoimenpiteisiin.

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee arkisin kello 8–16.15 numerossa 0295 016 620. Lisätietoja puhelinneuvonnasta sivulla www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/puhelinneuvonta.


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Eerik Tarnaala
p. 0295 016 370, etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Mediapalvelu:

Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen

p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi 


Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.