Hyvää Joulua

19.12.2016

Hyvät jäsenet,
 

Vuosi 2016 oli Akavan Yleinen Ryhmä ry:n 50. toimintavuosi. Yhdistys vietti 50-vuotisjuhlaansa joulukuussa hotelli Seurahuoneella, Helsingissä. Muuten juhlavuosi meni arkisessa aherruksessa, työn merkeissä.
 

Juhlassa Seurahuoneella yhdistyksen kaksi veteraanipuheenjohtajaa, Tuula Natunen ja Markku Takala, muistelivat yhdistyksen toimintaa historian valossa. Tiedämme viimeistään nyt, että yhdistyksen toiminta ja asema ei ole ollut aina yhtä vakaa kuin se on tällä hetkellä.
 

Nyky-Suomessa yhteiskunnan rakenteita puretaan ja ammattiyhdistystenkin olemassaolo kyseenalaistetaan. Tämän johdosta ammattiliitot ovat murroksen ja uudistumisen edessä. Osa tämän päivän ammattiosaajista ei pidä jäsenyyttä ammattiliitossa tärkeänä. Työttömyyttäkin kuitenkin on ja silloin viimeistään huomataan yhdistymisen tärkeys.
 

AYR:n tulevaisuus tässä valossa näyttää hyvältä. Meillä ei ole isoa hallintoa, organisaatiota eikä toimitiloja, mistä syystä voimme pitää myös jäsenmaksun edullisena.
 

Jäsenet ovat ammattiyhdistysten kantava voima, niin myös AYR:n. Juhlavuoden ollessa lopuillaan suuntaamme katseemme vahvasti jo ensi vuoteen. Osallistumme Akavan keskusjärjestön mukana aktiiviseen jäsenhankintakampanjaan eri puolella Suomea. Mikä olisi hienompaa, kuin jos saisimme sata uutta jäsentä sata vuotta täyttävän Suomen kunniaksi! Meillä on siihen hyvät edellytykset: AYR on ketterä, matalan organisaation ammattiliitto, joka keskittyy olennaiseen. 
 

Kiitos kaikille jäsenille kuluneesta vuodesta!


Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!


Toivottaa,


Hallitus