Verkkokoulutus: Yrittäjän viisasten kivet

18.1.2017

Keskusjärjestöt Akava ja STTK yhteistyössä koulutusorganisaationsa TJS Opintokeskuksen kanssa järjestävät verkkokoulutuksen yrittäjiksi aikoville tai vasta vähän aikaa yrittäjinä toimineille. Koulutus antaa kokonaisvaltaisen kuvan yritystoiminnan osa-alueista ja se koostuu kolmesta jaksosta: Liiketoimintasuunnitelma, Yrityksen taloushallinto ja hinnoittelu, Markkinointi.


Verkkokoulutus:
Yrittäjän viisasten kivet

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa yrittäjän onnistuminen erityisesti yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa. Osallistujat saavat kokonaisnäkemyksen yrittämisen eri osa-alueista ja käytännön vinkkejä yritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yrittäjyyttä harkitseville tai vasta yrittäjiksi alkaneille akavalaisille ja STTK:laisille asiantuntijoille.

Koulutuksen kuvaus

Verkkokoulutuksessa keskitytään yrittäjätaitoihin kuten liiketoimintasuunnitelman tekoon, markkinointiin ja yrityksen taloushallintoon. Osallistujat saavat neuvoja ja apua tyypillisten yritystoiminnan kompastuskivien välttämiseen. Kun yrittämisen into on kova, keskittyy yrittäjä helposti siihen, minkä osaa parhaiten. Uudet, uutta osaamista vaativat alueet saattavat jäädä paitsioon.

Koulutus toteutetaan kolmessa osassa, joihin kuhunkin kuuluu kaksi luentoa.  Osallistujat voivat halutessaan katsoa luentojen nauhoitukset jälkikäteen.

Paikka, ajankohdat ja aiheet

Verkkoseminaarit Adobe Connect -kokousalustalla kello 16.00- 17.30:

Liiketoimintasuunnitelma, YTK Lasse Hakala

  • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 7.3.2017
  • Liiketoimintasuunnitelman täydentäminen 14.3.2017

Yrityksen taloushallinto ja hinnoittelu

  • Taloushallinto, taloussuunnittelija Matti Järvinen 21.3.2017
  • Hinnoittelu, taloussuunnittelija Matti Järvinen 28.3.2017

Markkinointi, yrittäjä Anda Kadziolka

  • oman osaamisen brändääminen, oman alan auktoriteetiksi nouseminen 4.4.2017
  • luonnollisiin hakukonetuloksiin pääseminen (SEO) ja muu sosiaalisessa mediassa markkinointi 11.4.2017

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu kokonaisuuteen on 225 euroa. Osallistumismaksu jaksoittain (kaksi luentoa) on 75 euroa. Ilmoittaudu mukaan 8.2. mennessä. Valitse joko kokonaisuus tai sitten ilmoittaudu haluamaasi 1-2 teemaan erikseen: 
Kokonaisuus: http://www.tjs-opintokeskus.fi/course/2337#.V-Ev8TXw8Xg

Liiketoimintasuunnitelma: http://www.tjs-opintokeskus.fi/course/2328#.V-EwejXw8Xg

Taloushallinto ja hinnoittelu: http://www.tjs-opintokeskus.fi/course/2329#.V-EwoDXw8Xg

Markkinointi: http://www.tjs-opintokeskus.fi/course/2330#.V-EwuzXw8Xg