Työtaistelutilanteet

5.1.2018

AYR:n sääntöjen 12 §:ssä todetaan: "Mikäli keskusjärjestö Akava on laillisessa järjestyksessä päättänyt ryhtyä työtaisteluun, voi Akavan Yleinen Ryhmä ry:n hallitus päättää yksinkertaisella ääntenenemmistöllä työtaisteluun ryhtymisestä."


Keskusjärjestö Akava ei enää päätä työtaisteluihin ryhtymisestä, joten työtaisteluun osallistuminen edellyttäisi AYR:n sääntöjen muuttamista. Koska AYR ei nykysääntöjensä perusteella osallistu työtaisteluihin, se ei myöskään voi maksaa lakkoavustuksia jäsenilleen.