Akavan Yleisen Ryhmän vuosikouksen 25.2.2019 yhteenveto

29.4.2019

Yhteenveto Akavan Yleisen Ryhmän vuosikokouksen tärkeimmistä päätöksistä

Akavan Yleisen Ryhmän (AYR) vuosikokous pidettiin 25.2.2019 Klo 17.00 Hotelli Arthurissa,  Vuorikatu 19.

Kokouksessa oli paikalla kaiken kaikkiaan 14 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Veikka Kuusisto.

 

-Jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisellään eli 186e vuodessa.

 

-Hallituksen erovuorossa olivat Pekka Mukkala ja Klaus Krokfors.

 

-Kumpikin ilmaisi halukkuutensa jatkaa AYR:n hallituksessa.

 

-2019-2020 kauden uuden hallituksen jäsenet ovat nähtävissä tämän uutisen liitteenä olevasta pöytäkirjasta.