TTK tiedottaa: Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kunta-alalla

10.12.2012

Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kunta-alalla Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun yhteistoimintaryhmä, Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmä julkistaa useampivuotisen, kunta-alan työpaikoille suunnattavan työturvallisuushankkeen 40-vuotisjuhlaseminaarissaan 10.12.2012 Helsingissä.

 
Kunta-alalla toteutetaan laaja Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke vuosina 2013–2015. Hankeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuutta tuottavan johtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla.
 
– Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä, kertoo Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän puheenjohtaja Markku Roiha KT Kuntatyönantajista.
 
Lähtökohtana hankkeessa on Nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin.
 
Laajapohjainen hanke haluaa Roihan mukaan vaikuttaa asenteisiin, mutta myös saada aikaan näkyvää ja tuloksellista työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja rakennetaan luottamusta työpaikoilla.
 
– Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan samalla myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria, Roiha korostaa.
 
Viime vuonna kunta-alalla sattui kaiken kaikkiaan 25 684 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä 19 284 sattui työpaikalla ja 6 400 työmatkalla.
 
Aikaisemmasta tapaturmien ehkäisytyöstä huolimatta korvattujen työpaikkatapaturmien määrä on kunta-alalla noussut tasaisesti vuodesta 2005, yhteensä noin 13 prosenttia.
 
Viime vuonna jo joka viides Suomen korvaukseen johtaneista työtapaturmista sattui kunta-alan töissä. Kunta-alalla sattuu tällä hetkellä kaikista toimialoista toiseksi eniten työtapaturmia Suomessa - lukumääräisesti jopa enemmän kuin valmistavassa teollisuudessa ja rakennusalalla.
 
Turvallisuusjohtaminen avainasemassa
 
Kärkiajatuksena Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy.
 
– Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista, kertoo Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän varapuheenjohtaja Tomas Wass KTK Tekniikan asiantuntijat ry:stä.
 
Toimintaa kohdistetaan erityisesti niille työpaikoille, joille sattuu paljon työtapaturmia sekä joilla tapaturmataajuus on korkea. Vaarallisinta työtä Suomen kunnissa tekevät työtapaturmilla mitattuna hienomekaanikot ja maatalouslomittajat. Kolmanneksi vaarallisinta työtä kunnissa tekevät metsurit.
 
– Hanke nostaa esiin myös huonon työturvallisuuden aiheuttamat lisäkustannukset ja toisaalta työturvallisuustoiminnalla aikaan saatavat kustannussäästöt. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla myös parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, Wass muistuttaa.
 
Yksi työtapaturma maksaa kunnille keskimäärin 6000–8000 euroa. Halvimmillaan työtapaturmasta selviää laastarin hinnalla, mutta vakavasta vahingosta voi koitua miljoonakulut.
 
Vakuutusyhtiöt korvasivat kunta-alalla sattuneita työtapaturmia ja ammattitauteja vuonna 2011 yhteensä noin 63 miljoonalla eurolla. Tämä on kuitenkin vain pieni osa tapaturmien kokonaiskustannuksista. Vakuutusmaksujen lisäksi työtapaturmat aiheuttavat kunnille paljon myös muita suoria kustannuksia sekä myös välillisiä eli niin sanottuja piilokustannuksia.
 
Tapaturmien aiheuttamat kokonaiskustannukset voivat olla jopa kolmesta neljään kertaa suuremmat kuin kuntien maksamat työtapaturmavakuutusmaksut. Työtapaturmat aiheuttavat kunnille jopa yhteensä arviolta noin 250 miljoonan euron kokonaismenetykset vuodessa.
 
Laaja joukko toteuttamassa
 
Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hankeen päätoteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa.
 
Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat työpaikoilla sen tärkeimpiä kohderyhmiä.
 
Vuosina 2012–2015 toteutettavassa hankkeessa ovat mukana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KTN, TNJ, Tehy, Keva ja KiT), Nolla tapaturmaa -foorumi, sosiaali- ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt, Työhyvinvointifoorumi sekä Työterveyslaitos.
 
Lisätietoja
· asiantuntija Timo Suurnäkki, Työturvallisuuskeskus, timo.suurnakki(at)ttk.fi
· työmarkkina-asiamies Markku Roiha, KT Kuntatyönantajat, markku.roiha(at)kt.fi
· viestinnän asiantuntija Eija Åback, Työturvallisuuskeskus, eija.aback(at)ttk.fi
 
Julkaisu
Kunnat turvallisiksi 1/2012
Työturvallisuus kannattaa
Työturvallisuuskeskus TTK, Turvallisuus kannattaa kuntatyössä -hanke/TTK:n kuntaryhmä
8 sivua, 2012
www.ttk.fi/ > Hae: Kunnat turvallisiksi 1/2012
-----
Toimittanut
 
Eija Åback
viestinnän asiantuntija
Työturvallisuuskeskus TTK
Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima
 
Telma - Työelämän kehittämisen erikoislehti
Hyvää työtä. www.telma-lehti.fi
Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus
 
 
Työturvallisuuskeskus TTK - Tietoa Työhyvinvointia Kehitystä
Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä. Toimintaa kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön. Palveluja ja tuotteita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. TTK tarjoaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. Päärahoitus toimintaan tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta. TTK on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoimia organisaatioita. Lisätietoja: www.ttk.fi
 
TTK: Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja - Kestävän työuran edistäjä - Tuottavuuden mahdollistaja