Lakkotiedote: Kunta-alan kaksipäiväinen lakonuhka Turun ja Oulun kaupungeissa

15.3.2022

Kunta-alan neuvottelujen vauhdittamiseksi AYR:n jäseniä edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on
jättänyt lakkovaroituksen. Mukana ovat kaikki JUKOn kunta-alan liitot. Myös JHL:n ja Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon.


Päätöksen lakosta on tehnyt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joka neuvottelee AYR:n jäsenten
puolesta kunta-alan sopimuksesta. Akavan Yleinen Ryhmä ry on tehnyt päätöksen jäsentensä osallistumisesta JUKOn
lakkoon.


Turun ja Oulun kaupunkien työntekijöitä koskeva lakko toteutuisi 6.-7.4.2022. Lakko alkaisi 6.4.2022 klo 00.01, jos
neuvotteluratkaisuun työnantajan kanssa ei päästä sitä ennen. Työnseisaus kestäisi kaksi vuorokautta ja päättyisi
7.4.2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.


Työ- ja elinkeinoministeriö voi siirtää lakon alkamista tästä kahdella viikolla. Lisäksi viranhaltijoiden lakkoa voidaan
siirtää edelleen vielä viikolla.
 

Keitä lakko koskee

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla
työnantajilla:

- Turun kaupunki
- Oulun kaupunki

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja
omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

• Palo- ja pelastustoimen tehtävät
• Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
• Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan
hengen ja terveyden suojelemiseksi)
• Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
• Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
• Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
• Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
• Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
• Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
• Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit


Lakon syy 

Kunta-alan neuvotteluja käytiin tiiviisti tammikuusta lähtien, mutta 28.2. työnantajapuoli Kunta- ja
hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti neuvottelut edes jättämättä tarjousta.

JUKO pitää edelleen kiinni neuvottelutavoitteistaan, kuten monivuotisesta palkkaohjelmasta ja haluaa vauhdittaa
painostustoimilla paluuta neuvottelupöytään.

Muut annetut lakkovaroitukset

JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jo aiemmin jättäneet kaksi lakkovaroitusta. Lakoista ensimmäinen koskisi Jyväskylän ja
Rovaniemen kaupunkeja ja se toteutuisi 23.–24.3., ellei ratkaisua synny tai lakkoja siirretä. Toisen lakkovaroituksen
järjestöt jättivät viime perjantaina. Varoitus koskee Kuopion ja Tampereen kaupunkeja, ja lakkopäivät olisivat 29.-30.3.
Lakkouhkien lisäksi kunta-alalla oli 7.-13.3. voimassa JUKOn ja JAUn ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Järjestöt
ilmoittivat eilen uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka tulee voimaan 21.3. ja jatkuu 27.3. saakka.


Työriita nyt valtakunnansovittelijalla

JUKO tavoittelee aina ensin neuvotteluratkaisua, ja kunta-alan työriitaa sovitellaan tälläkin viikolla
valtakunnansovittelijan luona. Mikäli ratkaisuun ei päästä neuvotteluteitse, JUKOlla on valmius lisätä painostustoimia.

Mitä lakko tarkoittaa? 

Lakko on laillinen ja jokaisen lakon piiriin kuuluvan Akavan Yleinen Ryhmä ry:n jäsenen on osallistuttava siihen.
Työntekijä ei saa työskennellä lakon aikana. Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Työhön palataan normaalisti
lakon jälkeen. Lakkoon osallistuu laajasti kunta-alan jukolaisia ja akavalaisia liittoja.
Seuraa päivittyvää viestintää JUKOn verkkosivuilta www.juko.fi/kunta.

Lakkoavustus

Työnantaja ei maksa palkka lakon ajalta, joten Akavan Yleinen Ryhmä ry:n maksaa lakkoon osallistuville jäsenille
lakkoavustusta 70 euroa/päivä. Lisätietoja ja ohjeita lakkoavustuksesta lähetetään lakon piiriin kuuluville jäsenille
myöhemmin.

Pysy jämäkkänä – älä taivu työnantajan painostukseen!

Työnantajalla ei ole oikeutta tiedustella työntekijältä, aikooko tämä osallistua lakkoon ja onko työntekijä järjestäytynyt.
Älä vastaa tällaisiin kysymyksiin. 

Ota yhteyttä Akavan Yleinen Ryhmä ry:hyn, jos työnantaja painostaa luopumaan lakosta tai eroamaan liitosta. Sinulla
on laillinen oikeus lakkoon, mikäli kuulut lakon piiriin.

AYR on tehnyt päätöksen lakkoon osallistumisesta, joten vastuu on liitolla. Sinulle ei saa tulla seuraamuksia siihen
osallistumisesta. Sinun on toimittava liittosi päätöksen mukaisesti. Kaikenlainen lakon alainen työ on kiellettyä. 

Tarkista yhteystietosi

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? Entä jukolaiseen liittoon kuuluvalla kollegallasi? On tärkeää, että liiton viestintä
tavoittaa kaikki jäsenet.

Seuraa lakkotiedotusta

Tietoa saa JUKOn verkkosivuilla www.juko.fi/kunta
Facebookissa www.facebook.com/JUKOry
Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Viestinnässä käytetään slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle 
ja

#lakko2022.

Terveisin,

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n hallitus


https://www.akavanyleinenryhma.fi