TYÖRIITOJEN SOVITTELUSTA ANNETUN LAIN 2 LUVUN 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS

19.4.2022

TYÖRIITOJEN SOVITTELUSTA ANNETUN LAIN 2 LUVUN 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS

 

Ilmoitamme, että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloittavat työnseisauksen seuraavilla sopimusaloilla:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus
  • Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES
  • Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus SEURETES

Työriidan syy:

 

Työriita koskee JUKO ry:n, Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT välisten Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) solmimista, Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES sekä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus SEURETES. Lakkoon ryhdytään, koska sopimusta ei ole syntynyt.

Työnseisauksen ajankohta:

Työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ajalla 3.5.–9.5.2022. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 3.5.2022 klo 00:01 ja maanantain 9.5.2022 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

 

Työnseisauksen laajuus ja rajaukset JUKOn osalta:

JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

  • Espoon kaupunki
  • Helsingin kaupunki
  • Kauniaisten kaupunki
  • Vantaan kaupunki
  • Oulun kaupunki
  • Rovaniemen kaupunki
  • Jyväskylän kaupunki
  • Tampereen kaupunki
  • Turun kaupunki
  • Kuopion kaupunki

Seuraavilla sopimusalakohtaisilla tarkennuksilla:

JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen työnseisauksessa ovat viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät:

  • Rajataan ulos:
    • IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät

 

  • OVTES
    • Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Kuopion ja Turun kaupungit
      • Kaikki OVTES-sopimuksen piirissä olevat työtehtävät
    • Rajataan ulos:
      • IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät

 

  • SOTE-sopimus
    • Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Kuopion ja Turun kaupungit
      • Oppilashuollon työtehtävät
      • Suun terveydenhuollon työtehtävät
    • Rajataan ulos:
      •  Suomen terveydenhoitajaliiton jäsenten osalta muut kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työtehtävät Espoon ja Oulun kaupungeissa.
  • TS
    • Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Kuopion ja Turun kaupungit
      • Joukkoliikenteen työtehtävät

 

  • TTES
    • Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, Kuopion ja Turun kaupungit

 

  • Rajataan pois:
    • Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta
    • AVAINTES
    • SEURETES

JUKO, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL rajaavat työtaistelun ulkopuolelle yhteisesti seuraavat tehtävät

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan:

  • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
  • Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto 
  • Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
  • Työllistetyt
  • Työkeskukset

Tämä ilmoitus raukeaa tai alkanut työriita päättyy, kun virka- ja työehtosopimusta/työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on työriidan osapuolten taholta hyväksytty.