Akavan ja jäsenliittojen kannanotto hallitusneuvotteluihin ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

5.6.2023

Akava ja sen jäsenliitot ovat julkaiseet kannanoton koskien hallitusneuvotteluissa esiin nousutta ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista työntekijöiden verotuksessa.

Voit lukea koko kannanoton liitteenä olevasta julkilausumasta.