Akavan Yleinen Ryhmä ry on huolissaan hallituksen esittämistä työelämänheikennyksistä

30.1.2024

Akavan Yleinen Ryhmä ry on huolissaan hallituksen esittämistä työelämänheikennyksistä, jotka toteutuessaan osuvat rankasti akavalaisiin. Kantamme on, että jokainen työelämää koskeva päätös on arvioitava sopimusyhteiskunnan keinoilla. Akavan Yleinen Ryhmä kannattaa vahvasti kattojärjestömme Akavan maan hallitukselle tekemiä tasapainottavia ratkaisuesityksiä, jotka tulee työelämää uudistaessa huomioida. Suomalaista työelämää on kehitettävä edelleen neuvotellen ja sopien.

Useat jäsenjärjestöt aloittavat helmikuussa poliittiset työtaistelutoimet maan hallituksen esittämiä työelämänheikennyksiä vastaan. Akavan Yleinen ryhmä on poliittisesti sitoutumaton ammattiyhdistys. Akavan Yleinen Ryhmä ei osallistu tässä vaiheessa työtaistelutoimiin. Akavan Yleisen Ryhmän jäsenet voivat omalla ajallaan osallistua toimiin.

Kattojärjestömme Akavan ratkaisuehdotukset työelämäuudistusten tasapainottamiseksi:

https://akava.fi/verkkouutiset/akavan-ratkaisuehdotukset-tyoelamauudistusten-tasapainottamiseksi/