Juha-Veikko Kurki, IAET: Jatkoaika työttömyysturvaan

7.11.2006

Nyt voi työttömyyskassaan kuulua jopa 68 vuotiaaksi asti; jäsenen on itse ratkaistava jatkaako jäsenyyttä vai ei

 

Vuoden 2005 alussa uudistettiin eläkesäännöksiä eräiltä osin. Muun muassa entinen 65 vuoden eläkeikä muuttuu joustavaksi, jolloin eläkkeelle voi siirtyä liukuvasti 63-68 -vuotiaana. Työttömyysturvassa säilyy edelleen pääsääntö, jonka mukaan työttömyysetuutta voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti.

 

Koska henkilöt voivat uuden lainsäädöksen myötä pysyä työelämässä 68 -vuotiaaksi, tulee työttömyysturvalakiin kuitenkin tarkoin rajattu erityissäännös, jonka mukaan myös työttömyysetuutta voidaan maksaa 68 -vuotiaaksi asti.  Tämä mahdollisuus rajautuu tapauksiin, joissa työttömyyskassan jäsen on


  1. lomautettu voimassa olevasta työsuhteestaan tai
  2. hänen työntekonsa estyy toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden tai sääesteen vuoksi.

 

Säädös koskee työttömyyspäivärahan lisäksi vuorottelukorvausta, mutta ei työttömyyskassojen maksamia koulutusetuuksia.

 

 

Työttömyyskassan jäsenyydestä erottava itse, ettei maksa turhasta

 

Työttömyyskassan jäsenyys on tähän asti päättynyt automaattisesti sen kuukauden lopussa, kun jäsen täyttää 65 vuotta. Jatkossa jäsenyys jatkuu 68 -vuotiaaksi asti, ellei jäsen itse eroa kassasta. Työttömyyskassat eivät voi tietää, ketkä sen jäsenistä jatkavat työskentelyä, joten nyt jäsenten on entistä tarkemmin mietittävä itse haluavatko pitää ansiopäivärahaan tai vuorottelukorvaukseen edellytettävän kassajäsenyyden voimassa. Siitä on ilmoitettava joko omalle vakuuttavalle järjestölleen tai suoraan työttömyyskassalle.

 

 

Työttömyysetuuksia rahoitetaan osittain työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä työttömyysvakuutusmaksuilla.  Jatkossa työttömyysvakuutusmaksua ei peritä yli 65 -vuotiailta, vaikka heillä on yllä mainituin ehdoin oikeus työttömyyskassan myöntämiin etuuksiin. Jäsenyyttään työttömyyskassassa jatkavilta yli 65-vuotiailta peritään kuitenkin kassan jäsenmaksu täysimääräisenä.

 

 
Työttömyydestä

 

Viimeiset kolme vuotta ovat insinöörien työllisyyden kannalta olleet varsin huonot. Vaikka työttömyysluvut eivät ole likimainkaan 1990-luvun alkupuolen tasolla, on työttömyys pysynyt maan taloudellinen toimeliaisuus huomioon ottaen yllättävän korkealla tasolla.  IAET-kassan tilastoista tarkasteltuna se on ollut 3,0-4,5 %:ssa. IAET-kassan jäsenkunnan osalta kehitys taittui kuitenkin kesän 2004 jälkeen niin, että tuensaajien määrä edelliseen vuoteen verratuna laski kuukausitasolla jopa yli 20 %. Myös insinöörien osalta työttömyyskehitys on ollut samansuuntainen, joskin loka-joulukuussa 2004 tuensaajien määrä on jälleen lievästi noussut. Erityisesti uusien etuushakemusten määrä on ollut voimakkaasti laskeva, joulukuussa peräti yli 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joulukuussa työttömyysetuuksia nosti IAET-kassasta kaikkiaan 5 459 henkilöä, joista insinöörien osuus oli 1 684. IL:n jäsenkunnan osalta työttömyysaste oli joulukuussa 3,9 % mikä on sama kuin toukokuussa 2004.

 

Tammikuun 2005 aikana sama myönteinen kehitys näyttää jatkuvan, sillä uusien hakemusten määrä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on laskenut edelleen keskimäärin 20 %. Mitä parhaillaan monissa yrityksissä käytävät YT-neuvottelut työllisyyteen vaikuttavat, nähtäneen jo kevään kuluessa.

 

Myös IAET-kassan jäsenmäärän kasvu on ollut hyvä. Vuoden 2004 aikana jäsenmäärä on noussut peräti 13,9 % ollen nyt n. 166 000. Tällä jäsenmäärällä IAET-kassa on reilusti 3. suurin työttömyyskassa Suomessa.