A-lomat, Helena Jaakkola:Tsemppiloma ehkäisee ennalta työuupumusta

7.11.2006

Työuupumuksen ensimerkkejä ovat työssä väsyminen, työnilon katoaminen ja työstä selviämisen pelko. Jos nämä tuntemukset tuntuvat pysyvältä olotilalta, täytyy pysähtyä kuuntelemaan itseään ja toimia. Yksi tapa on hakeutua A-lomien yhteistyössä Ikaalisten kylpylän kuntoutumiskeskuksen kanssa kehittämällä Tsemppilomalle.

Tsemppilomalle hakeutuneet ovat tiedostaneet, ettei oma elämäntilanne ole kunnossa: työssä tuntuu raskaalta, oma terveydentila huolestuttaa ja yksityiselämässä tapahtuu kuormittavia asioita. Muutos omaan tilanteeseen on osallistujien kurssipalautteen mukaan alkanut, kun arkirutiineihin sai Tsemppiloman aikana etäisyyttä. Lähtö tutuista työ- ja kotiympyröistä antaa mahdollisuuden tarkastella omaa tilannetta rauhassa.

A-lomien Tsemppiloma on nimensä mukaisesti loma, missä ryhmätoiminnan lisäksi on aikaa levätä ja olla vapaalla. Tsemppiloma ei ole kuntoutusta. Tsemppi ei sovellu henkilöille, jotka ovat olleet työuupumuksen vuoksi sairaslomalla tai lääkityksellä tai kuntoutuksessa. Pariskuntia ei liioin hyväksytä mukaan samalle Tsemppilomajaksolle.

Kullekin Tsemppilomajaksolle valitaan kahdeksan osallistujaa. Pienessä ryhmässä kurssilaiset tutustuvat vaivattomimmin toisiinsa, ja tutustumisen jälkeen he voivat jakaa omia kokemuksiaan ja saada tukea ryhmän toisilta jäseniltä. Osallistujat kertovat, että yksi syy hakeutua Tsemppilomalle oli halu tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja keskustella heidän kanssaan. Moni kertoo, että he saivat ensimmäistä kertaa elämässään puhua omista asioistaan perusteellisesti.

Irtiotto arjesta aukoo solmuja
Muutos rasittavaan elämäntilanteeseen alkaa pysähtymisestä ja etäisyyden otosta. Tsemppilomalle osallistujat haluavat uusia näkökulmia väsymiseen. Omassa mielessä aihetta on jo pohdittu riittävästi, eikä ongelmissa "rypeminen" enää houkuttele.

Tsemppiloman työote on ratkaisukeskeinen. Irtaantuminen arkirutiineista vie tavallisesti muutaman päivän. Mitä väsyneempi on tullessaan, sitä enemmän tarvitaan keskusteluita ja yhdessä oloa toisten kurssilaisten kanssa. Toisaalta mitä väsyneempi on tullessaan, sitä enemmän kaipaa myös lepoa. Kumpikin sallitaan.

Arjen tiivistymisessä ja vauhdin kiihtyessä energiaa käytetään usein epäolennaiseen. Tsemppilomalla katsotaan, mihin omaa energiaa olisi oleellista suunnata. Mitkä ovat asioita, joihin ei pysty vaikuttamaan ja niiden annetaan olla. Mitkä ovat niitä asioita, joihin voi vaikuttaa nyt heti. Mitkä ovat niitä asioita, joihin voi vaikuttaa hieman myöhemmin, kun on kerännyt lisävoimia.

Tsemppiloma tuo oivalluksia
Kurssilaiset itse kertovat, että Tsemppiloman vaikutukset tuntuivat heti kurssin jälkeen myönteisesti. He myös arvioivat, että loma edistää työssäjaksamista myös tulevaisuudessa, asiat menevät parempaan suuntaan pikku hiljaa.

Kurssilaiset kertovat muiden muassa, miten he ovat oppineet hallitsemaan työasioitaan, ja ymmärtävät rentoutumisen ja omasta terveydestä huolehtimisen merkityksen. Kurssin ahaa-elämyksiin kuuluu myös se, että jaksamisen eteen pitää myös itse tehdä työtä ja työn vastapainoksi tarvitaan liikuntaa, hyviä ihmissuhteita ja rentouttavia harrastuksia. Moni osallistuneista myöntää, että liikunta on ajan mittaan unohtunut.

Tsemppiloman yksi keskeinen tarkoitus on antaa kurssilaisille uusia ohjeita ja kokemuksia, jotka innostaisivat säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Toisaalta ne ihmiset, jotka liikkuvat jo jonkin verran hyötyvät Tsemppiloman keskusteluista ja ns. henkisestä annista.

Tsemppiloma Ikaalisten Kylpylässä


  • Tsemppiloma on työuupumusta ennaltaehkäisevä kurssikokonaisuus, missä pääpaino on ryhmätoiminnassa. Ryhmän koko on 8 henkilöä. Ikaalisten Kuntoutuslaitoksen henkilökunta etsii (psykologi, fysioterapeutti ja lääkäri) yhdessä lomalaisten kanssa osallistujien omia voimavaroja ja auttavat heitä löytämään uusia jaksamista tukevia asioita elämäänsä.
  • Tsemppiloma ei vastaa tarkoitustaan, jos henkilö on työuupumuksen tai masennuksen vuoksi sairaslomalla, terapiassa tai lääkityksessä. Samalle Tsemppilomajaksoille ei valita pariskuntia.
  • Tsemppiloma toteutetaan kahdessa jaksossa. Ensimmäisen jakson pituus on viisi (sunnuntai-perjantai) vuorokautta ja toisen jakson neljä vuorokautta (sunnuntai-torstai).
  • Tsemppilomalle myönnetään lomatukea. Vuonna 2004 tuen jälkeen I jakson omavastuu on 119 euroa ja II jakson omavastuu on 101 euroa. Tuensaajia valittaessa sovelletaan valtioneuvoston määräämiä sosiaalisen lomatuen valintakriteereitä. Lomatukea ei myönnetä, jos sitä on saanut A-lomilta tai joltakin toiselta lomajärjestöltä vuosina 2002-2003.
  • Tsemppilomalle voi osallistua myös omalla kustannuksella. Vuonna 2004 I jakson hinta on 449 euroa ja II jakson hinta on 331 euroa.
  • Tsemppilomaan kuuluu puolihoitoruokailu ja välipala. Majoitus on kahden hengen huoneissa. Kurssilaisten käytössä on kylpylän kuntosali ja allasosasto. Tsemppilomaan ei sisälly yksilöllisiä hoitoja kuten hierontaa, yrttikylpyjä tms, mutta kurssiohjelman lisäksi näitä voi tilata eri hintaan.

 

Lisätietoja Tsemppilomista saa A-lomista, 020 111 2770, toimisto@a-lomat.fi tai A-lomat