AKAVA: Kunta-alalle neuvottelutulos

19.9.2007

Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista kolmen pääsopijajärjestön eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n, Kunta-alan unionin, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen KT:n kesken.


Osapuolet allekirjoittivat neuvottelutuloksen tänään keskiviikkona. Pääsopijajärjestöjen hallinnot sekä KT:n valtuuskunta käsittelevät neuvottelutulosta huomenna torstaina.

- Kokonaisuutena neuvottelutulos ylittää selvästi yleisen palkankorotuslinjan, kiittelee JUKO:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi.
Sopimukset sisältävät kolme yleiskorotusta ja kaksi paikallista järjestelyerää, joiden kustannusvaikutus on yhteensä yhdeksän prosenttia.
Neuvottelutulos sisältää lisäksi samapalkkaisuuden edistämistä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämistä koskevan pöytäkirjan. Samapalkkaisuutta edistävien toimenpiteiden kustannusvaikutus on keskimäärin kaksi prosenttia. Niillä suunnataan muita suurempia palkankorotuksia kunta-alan naisvaltaisille koulutetuille ryhmille kuten esimerkiksi hoitoalalle, sosiaalisektorille ja päivähoidon henkilöstöön.
Sopimuksiin sisältyy lisäksi tämän vuoden joulukuussa maksettava 270 euron suuruinen jouluraha, joka on samansuuruinen kaikille kunnan työntekijöille.

- Akavalaisille ratkaisu on aiempia kierroksia oikeudenmukaisempi suhteessa muuhun kunta-alan väkeen ja muihin sektoreihin, Kangasniemi korostaa.
Kangasniemeä ilahduttaa myös se, että sopimuksessa on eräitä parannuksia luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Neuvottelutulos koskee kaikkia kunnan sopimusaloja: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä opetusalan sopimusta, lääkärisopimusta, teknisten sopimusta ja tuntipalkkaisten sopimusta.
Neuvottelutuloksen piirissä on noin 115 000 kunta-alan jukolaista palkansaajaa. Määrä on neljännes kaikista kunta-alalla työskentelevistä. Yhteensä tuloksen piirissä on kolme neljäsosaa kunta-alan henkilöstöstä. Kokonaisuudessaan kunta-alalla on 428 000 palkansaajaa.

Hoitoalaa edustava TNJ ei vielä ottanut kantaa KT:n tarjoukseen.
- Neuvottelutulokseen on rakennettu hyväksymismekanismi niin, että TNJ:llä on vielä mahdollisuus tulla sopimuksen mukaan ennen sen allekirjoittamista 1.10. klo 16. Tekstejä ei kuitenkaan ole enää mahdollista muuttaa; Kangasniemi sanoo.
Neuvottelutuloksen mukaiset virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan lokakuun alusta. Kahden vuoden ja neljän kuukauden pituinen sopimuskausi päättyy 31.1.2010.