AKAVA Kirkon alalle neuvottelutulos

28.9.2007

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, SVTL ja Kirkon Työmarkkinalaitos allekirjoittivat 28. syyskuuta Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vuosille 2007-2009. Sopimus tulee voimaan 1.10.2007 ja päättyy 31.1.2010.


Sopimuksen kustannusvaikutus yleiskorotuksineen ja palkkausjärjestelmäerineen on noin 10 prosenttia. Samalla pannaan täytäntöön kirkon palkkausjärjestelmäuudistus takautuvasti 1.5.2007 lukien.

JUKOn kirkon neuvottelukunta käsittelee neuvottelutulosta 2. lokakuuta.