Akava: Yksityinen laboratorioala neuvottelutulokseen

15.10.2007

Yksityinen laboratorioala saavutti neuvottelutuloksen 15.10. Uusi työehtosopimus sisältää palkankorotusten lisäksi useita pieniä tekstimuutoksia. Sopimuksen kustannusvaikutus on noin 9,5 prosenttia.


Laboratorioalan työehtosopimus on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Toimihenkilöunionin yhteinen. Työnantajaa edustaa Erityispalvelujen Työnantajaliitto. Sopimus koskee noin sataa ylempää toimihenkilöä. YTN:n hallitus käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan 17.10.

Sopimuskausi on 1.10.2007 - 30.4.2010 ja palkankorotuksia maksetaan sopimusaikana kolme kertaa.

1.10.2007 palkkoja korotetaan 76 eurolla, mutta kuitenkin vähintään 3,9 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

1.9.2008 palkankorotus on 60 euroa, mutta kuitenkin vähintään 2,7 prosenttia.

1.9.2009 palkkoja korotetaan 55 eurolla, mutta kuitenkin vähintään 2,7 prosenttia.

Luottamusmieskorvauksia korotetaan 8 prosentilla 1.10.2007. lähtien.

Uutena ala sai työsuojeluvaltuutetuilleen palkkiot 1.1.2008 lukien. Jos työsuojeluvaltuutetulla on edustettavia 10 - 50, korvaus on 40 euroa kuukaudessa. Jos edustettavia on yli 50, korvaus on 60 euroa kuukaudessa.

YTN:n kentän työehtosopimuksista yksityisen laboratorioalan työehtosopimus on kattavin. Muun muassa ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittymiseen saatiin kirjaus, jonka mukaan työnantaja varaa tarvittaessa toimihenkilöille mahdollisuuden osallistua vuosittain koulutukseen. Koulutustarve voidaan todeta esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Uutta on myös, että jatkossa 50- ja 60-vuotispäivä on palkallinen vapaapäivä kuten myös vihkipäivä.

Liitot antavat sopimuskauden aikana yhteistä koulutusta uudesta yhteistoimintalaista.

Lisäksi perustettiin työryhmät selvittämään luottamusmiesten yritystoimintaa

koskevaa koulutustarvetta, selvittämään työturvallisuutta ja kuormittavuutta sekä selvittämään tarvetta perustaa työaikapankkijärjestelmiä.

Uusi palkkausjärjestelmä käyttöön

Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön 1.6.2008. Nyt sovittiin myös palkkausjärjestelmään sisältyvien palkkaryhmien tehtäväkohtaisen palkkauksen vähimmäishinnat.

Palkkaryhmiä on seitsemän: 1) 3250 euroa 2) 2800 euroa 3) 2450 euroa 4) 2100 euroa 5) 1850 euroa
6) 1600 euroa 7) 1350 euroa. Ylempien toimihenkilöiden pääasialliset palkkaryhmät ovat 1-3. Neljännessä ryhmässä ovat perehdyttämisjakson kemistit ensimmäisen vuoden ajan.

Uuteen palkkausjärjestelmään sisältyvän henkilökohtaisen palkanosan summa pitää olla toimipaikkakohtaisesti laskettuna vähintään 6 prosenttia toimihenkilöiden palkkasummassa. Henkilökohtaisen palkanosan vähimmäistakuu on 1,5 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän vähimmäispalkasta.

Lisätietoja: Yrjö Taivainen, 0400 504 351