Akava: Lähes kaikki akavalaiset sopimusten piirissä

10.12.2007

Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen kiittää akavalaisia toimijoita syksyn liittokierroksesta. Työtaistelut osoittivat akavalaisten iskukyvyn. Puheenjohtajan arvion mukaan iskukykyherkkyys kasvaa, mikä on oikeutettua tilastotietojen valossa.


Viljanen on huolestunut siitä, miten korkeakoulutettujen palkkatasoa ylipäätään pystytään nostamaan eurooppalaiselle tasolle. Vaikka liittokierros sujui akavalaisittain kohtuullisesti, karkeasti arvioiden mikään ei muuttunut.
- Suomalaisten korkeasti koulutettujen euro on noin 70 senttiä eurooppalaisten kollegojen eurosta, kun duunarien euro on saman verran kuin eurooppalaisten työntekijöiden.
Viljanen puntaroi, onko työtaistelu ainoa keino hakea ratkaisua korkeakoulutuksen kannattavuuteen. Häntä askarruttaa myös naisvaltaisten alojen edelleen heikko palkkataso.

Viljasen mukaan nyt on aika pohtia eri sopimusmallien toimivuutta, jotta korkeasti koulutettujen asemaa voidaan parantaa. Jonkinlaista yhteistä sopimista tarvitaan.
Tulopoliittisilla sopimuksilla on Viljasen mielestä omat puolensa, mutta hän ei kannata solidaarista palkkamallia.
- Vaikka monikansalliset, globaalit yhtiöt eivät tarvitse tulopolitiikkaa, moni muu tarvitsee.
Tulopoliittisessa mallissa on esimerkiksi yhteiskuntarauhaa ylläpitäviä elementtejä. Tupojen avulla on korjattu myös monia yhteiskunnallisia epäkohtia, muun muassa sosiaaliturva-asioissa. Tupokausina talouskehitystä on voitu ennustaa pitkälle, Viljanen listaa tulopoliittisten sopimusten etuja.

Akavalaisten liittojen jäsenet ovat varsin kattavasti sopimusten piirissä. Vuoden vaihteessa Blue1-lentäjien ja Air Finland-lentäjien sopimukset päättyvät ja neuvottelut niistä ovat käynnistymässä.