Akava: Lisäys henkilöstön edustajien toimivaltuuksiin vähentää vuokratyöongelmia

28.12.2007

Työvoiman vuokraus on osa nykyistä työelämää. Toisinaan se on ainoa tapa hankkia nopeasti osaavaa työvoimaa, kun kiireellinen työvoimantarve yllättää.


Vuokraustoimintaan liittyy kuitenkin käytännössä monenlaisia ongelmia, joista osa kytkeytyy harmaaseen talouteen ja osa työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen. Työministeriön alainen kolmikantainen työryhmä selvitti vuokraustoiminnan työoikeudellista ulottuvuutta perehtyen alalla rehottaviin käytännön ongelmiin. Lopputuloksena on luonteva pohja yksimielisille johtopäätöksille ja ehdotuksille, joilla näihin ongelmiin halutaan pureutua.
Akavan näkökulmasta selvitys laadittiin oikeaan aikaan, sillä työvoiman vuokraustoiminta laajenee jatkuvasti niin uusille aloille ja toimintoihin kuin organisaation kaikille tasoillekin.
? Työryhmän esittämät muutokset ehkäisevät tyypillisimpien vuokratyöongelmien pesiytymistä akavalaisiin ammatteihin, uskoo työryhmän jäsen, Akavan lakimies Maria Löfgren.

Vuokratyöntekijälle tukea henkilöstön edustajalta
? Työryhmän tärkein ehdotus on vuokratyövoimaa työllistävän yrityksen henkilöstön edustajien toimivaltuuksien laajentaminen, Löfgren toteaa.
Jatkossa käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalla on oikeus saada vuokratyöntekijän työsuhteessa esiintyvän ongelman selvittämiseksi tarvittavat tiedot vuokratyöntekijän työnantajalta sekä edustaa vuokratyöntekijää. Ilman tätä mahdollisuutta moni vuokratyösuhdeongelma jäisi ratkomatta, sillä oman työnantajayrityksen henkilöstön edustajilla ei ole toimivaltuuksia suhteessa käyttäjäyritykseen.
Esitys toteutetaan muuttamalla niin sanottua tilaajavastuulakia, jonka toimivuutta työryhmä esittää samalla selvitettäväksi.
Löfgren korostaa esityksen merkittävää periaatteellista sanomaa.
? Henkilöstön edustajien rooli työyhteisön viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin edistäjinä aletaan ymmärtää. Heidän osaamisensa halutaan ottaa käyttöön kehitettäessä aitoa vuorovaikutuksellista työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.
Muita vuokratyöntekijän arkea helpottavia työryhmän esityksiä Akavan on niin ikään helppo tukea. Esimerkiksi koeajan käyttöön on tulossa rajoituksia. Vuokratyöntekijän mahdollisuuksia saada selkoa työsuhteensa keskeisistä ehdoista parannetaan.
Kaiken kaikkiaan Akava pitää selvityksen lopputulosta onnistuneena esimerkkinä siitä, miten työntekijän suojeluperiaatteen toteutumista voidaan edistää ja ottaa samalla huomioon käytännön työelämän tarpeet.