Eläketurvakeskus:Eläkkeelle voi siirtyä joustavasti

5.8.2008

Eläketurvakeskus                                                                Tiedote 


Viestintä                                                                          5.8.2008


Kun jaksaa painaa, 63 - 68 -vuotiaana on mahdollisuus päättää, milloin jää eläkkeelle


Eläkkeelle voi siirtyä joustavasti


Vuotuisista ansioista karttuu työeläke. Vuotuiset ansiot 18-vuotiaasta lähtien kartuttavat eläkettä koko työuran ajan. Keskeistä on, että työeläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63 - 68 -vuotiaana.


Tehdystä työstä ja ansaituista ansioista karttuu eläke. Työuran aikana ansaitun yksityisten alojen kokonaiseläkkeen määrän ja eläkearvion voi tarkistaa työeläkeotteesta, jonka työeläkelaitos tai Eläketurvakeskus lähettää 18-67 -vuotiaille Suomessa asuville vuosittain. Eläketurvakeskus muistuttaa, että vastaavat tiedot on saatavilla myös sähköisessä työeläkeotteessa oman eläkelaitoksen nettisivustolta tai Työeläke.fi -verkkopalvelusta.


Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat yksityisillä ja julkisilla aloilla työsuhteessa olevat sekä yrittäjät ja maatalousyrittäjät.


Työnteko kartuttaa eläkettä. Työeläke kertyy euroa eurolta työansioista ikään sidotun karttumisprosentin mukaan: 18 - 52 -vuotiailla karttuma on 1,5 prosenttia, 53 - 62 -vuotiailla 1,9 prosenttia ja 63 ikävuoden jälkeen 4,5 prosenttia vuosiansioista. Työssä pidempään jaksaminen tuo siis paremman eläkkeen. Työeläke on ansiosidonnainen.


Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta eläkettä karttuu niistä tuloista, joiden mukaan etuus on laskettu. Oman alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ja tutkintoon johtavan opiskelun ajalta karttuu eläkettä.


Eläkkeen karttumiselle työuran aikana ei ole asetettu ylärajaa. Lisäksi työnteko vanhuuseläkkeellä on mahdollista. Yrittäjänä eläkkeelle jäänyt voi valita vakuuttamisen vapaaehtoisena vanhuuseläkkeensä rinnalla.


Eläketurvaa voi tarvita eri elämäntilanteissa. Siksi eläketurva kattaa koko elämän. Lakisääteinen työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheen huoltajan kuoleman ja ikääntyvän henkilön työttömyyden varalta. Työeläke-etuihin sisältyy myös kuntoutus.


Työelämästä voi yksityiseltä puolelta siirtyä joustavasti vanhuuseläkkeelle 63?68 vuoden ikäisenä. Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi yksityisiltä aloilta lähes
67 000 henkilöä eläkkeelle. Julkisella sektorilla on mahdollista siirtyä eläkkeelle myös henkilökohtaisessa tai ammatillisessa eläkeiässä. Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on edelleen 65 vuotta. Eläkkeensaajia Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa.


Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Se on myös työeläkeasioiden yhdyslaitos EU:n sisällä. Lue lisää työeläkkeistä www.etk.fi ja www.tyoelake.fi