Akava:Työsyrjintärikos voi tapahtua jo työhaastattelussa

3.10.2008

Sekä työsopimuslaki että yhdenvertaisuuslaki kieltävät työsyrjinnän jo työhönottovaiheessa. Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat muiden muassa eri asemaan asettaminen sukupuolisen suuntautumisen tai poliittisen toiminnan vuoksi.


- Tasapuolisen kohtelun velvoite pätee niin ikään jo työhönottovaiheessa: samanlaisessa asemassa tai samankaltaisessa tilanteessa olevia työntekijöitä on kohdeltava samalla tavalla, korostaa Akavan lakimies Maria Löfgren.


Syrjinnän kiellosta ja tasapuolisen kohtelun velvoitteesta voidaan poiketa vain, mikäli tähän on olemassa työtehtäviin liittyvä hyväksyttävä syy. Esimerkiksi puoluetoimistoon haettavalta kampanjapäälliköltä voitaisiin edellyttää tehtävään soveltuvaa poliittista näkökantaa.


Mikäli hyväksyttävää syytä ei ole, työnantajan asiana ei ole edes kysyä kiellettyihin syrjintäperusteisiin kuuluvaa asiaa. Jos sellaista kuitenkin kysytään, työnhakija voi jättää vastaamatta. Vastauksen oikeellisuudelle ei tällaisessa tilanteessa voida laittaa kovin suurta painoarvoa, vaikka vastaus myöhemmin osoittautuisi harhaanjohtavaksi tai jopa vääräksi. Työhönottotilanteessa relevantteja kysymyksiä ovat vain työtehtävistä suoriutumisen arvioimiseen liittyvät kysymykset.


Näyttövelvollisuuden siirtymiseksi työnantajalle riittää yleensä jo se, että työnantajan tiedetään kysyneen syrjintäkiellon piiriin kuuluvaa asiaa, mutta tällä asialla ei ole merkitystä työtehtävien hoitamisen kannalta. Työnantajan kannalta näyttöä hankaloittaa se, jos työnantaja samalla rikkoo tasapuolisen kohtelun vaatimusta.


Syrjintäkiellot ovat voimassa koko työsuhteen keston ja pätevät myös työsuhteen päättämistilanteissa. Irtisanomista tai purkamista ei voida myöskään toimittaa kielletyllä syrjintäperusteella.


Akava paheksuu kaikkea työsyrjintää, jota tarjolla olevasta tiedosta ja valistuksesta huolimatta tapahtuu Suomessa. Työsyrjintä on rikollinen teko, josta voi seurata sakkoa tai vankeutta. Sen kitkeminen edellyttää paitsi sanktioiden toteuttamista myös työnantajien asenteiden tervehdyttämistä.