NOPSY ry: NSN:n työntekijöitä kohdellaan laittomasti liiketoimintojen siirron yhteydessä

31.10.2008

Suomen Nokia Siemens Networksin
pääkaupunkiseudun ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistys NOPSY ry tiedottaa
 
31.10.2008


NSN:n työntekijöitä kohdellaan laittomasti liiketoimintojen siirron yhteydessä


Suomen Nokia Siemens Networksin pääkaupunkiseudun ylemmät toimihenkilöt NOPSY paheksuu tapaa, jolla Nokia Siemens Networks on hoitanut neuvottelut Workplace Management & Environment -toiminnan ulkoistamisesta CB Richard Ellikselle. Henkilöstö ja Suomen lainsäädäntö on unohdettu, kun liikkeen luovutuksesta on sovittu.


NSN ei ole käymissään neuvotteluissa varmistanut, että siirtyvää henkilöstöä kohdellaan liikkeen luovutuksessa asianmukaisesti vanhoina työntekijöinä ja työsuhteen etuja heikentämättä kuten Suomessa pitää lain mukaan menetellä.


Henkilöstön edustajat ovat joutuneet useampaan otteeseen puuttumaan huonosti käydyistä liikkeen luovutusneuvotteluista aiheutuneisiin ongelmiin.


CB Richard Ellis on esimerkiksi tarjonnut siirtyville työntekijöille uutta työsopimusta, vaikka lain mukaan liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.


CB Richard Ellis on myös tietoisesti pyrkinyt heikentämään työsuhteen ehtoja liikkeen luovutuksessa.


Molemmat toimenpiteet olisivat lain vastaisia toteutuessaan. NOPSYn mielestä NSN:n on huolehdittava siitä, että Suomessa ennestään tuntematon uusi yrityskumppani noudattaa liikkeen luovutuksen yhteydessä Suomen lainsäädäntöä.


NOPSY ei myöskään hyväksy sitä, että ylempien toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu on siirretty CB Richard Ellikselle, vaikka yksikään kyseisen työsuojeluvaltuutetun edustama työntekijä ei ole siirtynyt sille liikkeen luovutuksessa.


NOPSY huomauttaa, että kyseessä on työnantajan laiton toimenpide. Asia on nyt riitautettu, sillä tapauksella on periaatteellista merkitystä myös Akavan yksityisen sektorin edunvalvontajärjestölle Ylemmät Toimihenkilöt YTN:lle.


YTN:n teknologiateollisuuden työehtosopimustoiminnan taustaryhmän mukaan kaikki yritykset puuttua luottamusmiehen tai muun henkilöstöedustajan suojaan on aina tuomittavaa toimintaa miltä tahansa yritykseltä.


- Tarvittaessa suojaan on puututtava tarkennettavin työehtosopimuskirjauksin, toteaa taustaryhmän puheenjohtaja Markku Kivelä.


Lisätietoja:

Jari Ruokolainen, NOPSY, 050 482 1353


Markku Kivelä, 040 860 5811