Ylemmät toimihenkilöt YTN: YTN perustaa oman valmiusrahaston

2.12.2008

Lehdistötiedote 2.12.2008


Ylemmät Toimihenkilöt YTN on päättänyt perustaa oman valmiusrahaston nopeuttaakseen ja helpottaakseen työmarkkinaneuvottelujen tukitoimien käynnistämistä. ?Perustettava valmiusrahastoa voidaan käyttää jatkossa heti, kun YTN:n hallitus niin katsoo. Rahaston varoja käytetään työtaisteluvalmiuden nostamiseen silloin, kun neuvottelut jumiutuvat tai työtaistelu käynnistyy?, YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder toteaa.


 


Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on akavalainen yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Siihen kuuluu 21 akavalaista liittoa, jotka yhteistyössä neuvottelevat työehtosopimukset ja muut sopimukset ylemmille toimihenkilöille. ?Koska YTN:ssä on mukana useita liittoja, jotka tekevät taloudelliset päätökset omissa hallinnoissaan, perustettava rahasto nopeuttaa merkittävästi normaalista poikkeavien työmarkkinakulujen kattamista. Varsinkin nykyisessä tupottomassa  tilanteessa, jolloin työmarkkinaneuvotteluja käydään jatkuvasti, valmiusrahasto lisää ja nopeuttaa YTN:n toimintavalmiutta ja työtaistelutoimenpiteitä merkittävästi?, Fjäder sanoo.


 


Valmiusrahasto otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa.


 


Lisätietoja:
puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717
valmiusrahastotyöryhmän puheenjohtaja Matti Koskinen,
puh. 0400 498 846