SAK, STTK, Akava: Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat talletussuojaa työaikapankeille

16.12.2008

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava vaativat työaikapankkien säästöille niitä turvaavaa talletussuojaa rahatalletusten tapaan.


On väärin, jos työntekijä menettää suurin ponnistuksin säästettyjä työaikatalletuksia syistä, joihin ei ole voinut itse vaikuttaa. Näistä, erityisesti sairastumiseen liittyvistä ongelmallisista tilanteista, on sovittava pelisäännöt etukäteen, järjestöt painottavat.


Toimiva työaikapankki on sekä työntekijän että työnantajan etu. Työaikapankkiin työntekijä voi säästää mm. ylitöitä, vuosilomia ja vapaiksi muutettuja rahakorvauksia pitääkseen niitä myöhemmin sopivana ajankohtana.


SAK, STTK ja Akava korostavat, että jo ennen työaikapankkijärjestelyn käyttöönottoa työpaikalla on sovittava säästöjen talletussuojaan liittyvistä periaatteista, jotka koskevat työkyvyttömyystilanteita.


Järjestöt esittävätkin työaikapankkisopimuksiin määräyksiä, joiden mukaan ennen työaikapankkivapaata alkanut työkyvyttömyys sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi estäisi vapaan alkamisen, ja siirtäisi sen myöhemmäksi. Lisäksi työntekijän joutuminen työkyvyttömäksi samoista syistä työaikapankkivapaan aikana keskeyttäisi vapaan palkallisen sairasloman ajaksi.


Työaikapankkivapaan ajankohdan määräytymisen periaatteet on sovittava selkeästi, järjestöt muistuttavat. Työaikapankkijärjestelmässä vapaa voidaan sijoittaa ainoastaan työntekijän hyväksymään ajankohtaan, ja sovittua vapaata voidaan siirtää ainoastaan työntekijän hyväksynnällä.


Yrityksen konkurssitilanteen varalta talletussuojasta on jo määräykset palkkaturvalaissa. Lain määräykset koskevat sellaisia järjestelmiä, joiden käyttöönotosta ja sisällöstä on sovittu kirjallisesti. Lisäksi työnantajan on täytynyt pitää työntekijäkohtaista työaikapankkitiliä tai tilitapahtumat ovat nähtävissä muuten työaika- ja palkkakirjanpidosta. Palkkaturvana voidaan maksaa korkeintaan työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.


Työaikaa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti muutenkin kuin työaikapankkien avulla. Työaikakorvauksia ja vuosilomia voidaan säästää ja järjestellä myös hyödyntämällä vuosilomalain sääntövapausmääräyksiä. Tällöin myös vuosilomalain työntekijää suojaavat määräykset ovat automaattisesti voimassa.


Yksityiskohtaisesti palkansaajajärjestöjen työaikapankkeihin liittyvistä näkemyksistä 16.12.2008 päivätyssä työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet -asiakirjassa.

Lisätietoja

SAK, ekonomisti Erkki Laukkanen, 040 532 1777
STTK, lakimies Juri Aaltonen, 040 553 8536
Akava, lakimies Maria Löfgren, 040 568 2798