Akava: Eläkekiistaan sopu

11.3.2009

Akava ja muut palkansaajakeskusjärjestöt pääsivät tavoitteeseensa, kun hallitus neuvottelujen jälkeen ilmoitti tänään perääntyvänsä eläkeiän korottamisesta 65 vuoteen.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat myös siitä, että nk. sosiaalitupo pysyy voimassa, mikä oli toinen Akavan keskeinen vaatimus.

Akava on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että työuria on pidennettävä, jotta pystymme ylläpitämään suomalaisen hyvinvointivaltion. Mekaaninen eläkeiän nosto ei olisi ollut ratkaisu ongelmaan.

Sen sijaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on nyt löytää muita keinoja pidentää suomalaisten työuria kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Valmistelutyötä jatketaan kolmikantaisesti nk. Rantalan työryhmässä. Yhteistyöhön tulee mukaan myös valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Linjausten pitäisi olla valmiita tämän vuoden loppuun mennessä.

Sopimukseen kuuluu myös se, että eläkeratkaisut käsitellään kolmikantaisesti hallituksen, palkansaajajärjestöjen ja työnantajajärjestöjen kesken.

Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen on erittäin tyytyväinen saavutettuun sopuun:

- Saavutettu yhteisymmärrys korostaa sopimusyhteiskunnan toimivuutta ja varmistaa kolmikantaisen valmistelun.

- Edessä olevien vaikeuksien voittamiseksi tarvitaan vielä lisätoimia. Ryhdymme nyt kolmikantaisesti etsimään kannustimia, jotka pidentävät työuria. Siinä tarvitaan ennen muuta työelämän laadullista kehittämistä, Viljanen sanoo.

Puheenjohtaja Viljanen haluaa kiittää kaikkia, jotka olivat mukana yhteisessä rintamassa.
- Taas tuli näytetyksi, että yhdessä olemme enemmän.