Tiedottaja: Joko teillä on yrityksessänne työhyvinvointikortti?

28.4.2011

Työturvallisuuskeskus TTK vietti seminaarin merkeissä 16. kertaa Työhyvinvointipäivää 27.4.2011. Yksi seminaarin aiheista oli työhyvinvointikortti.


Työhyvinvointikortti - sysäys työhyvinvoinnin kehittämiseen


Kaikki hyötyvät työhyvinvoinnista


Työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa. Tehokkaasti suunniteltuna ja toteutettuna se maksaa itsensä takaisin ja siitä hyötyvät kaikki. Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta, työntekijöiden ikääntyminen ja tuottavuuspaineet lisäävät tarvetta työhyvinvoinnin kehittämiselle. Tyytyväinen henkilöstä on motivoituneempaa, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaammin. Työhyvinvointi parantaa myös palvelua ja asiakastyytyväisyyttä sekä edesauttaa organisaatiota menestymää ja säilyttämään kilpailukykynsä.


Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että ihmiset voivat työssään hyvin. Työhyvinvointi  parantaa kansanterveyttä, pidentää työuria ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Suomalaiset olisivat valmiita jatkamaan työuriaan, mikäli tietyt asiat työssä ja omassa elämässä olisivat kunnossa. Hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö sekä oma ammattitaito, terveys ja työkyky ovat työhyvinvoinnin keskiössä. Samalla ne tukevat työssä jatkamista.


Työhyvinvointia kehitetään parhaiten siellä, missä työtä tehdään - omalla työpaikalla johdon ja henkilöstön yhteisvoimin.


Koulutusta tarjolla


Työturvallisuuskeskuksessa (TTK) on alkamassa työhyvinvointikorttikoulutus. Koulutuksen tavoitteena on saada aikaan työhyvinvointia edistäviä prosesseja työpaikalla ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutus keskittyy työhyvinvoinnin perusasioihin ja käsittelee myös eri toimijoiden rooleja ja vastuita työhyvinvoinnin edistämisessä. Päivän mittainen koulutus on avoin kaikille organisatioiden edustajille. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä (työhyvinvoinnin arviointimatriisi) sekä tentti keskeisestä oppisisällöstä. Koulutuksen ja tentin suoritettuaan osallistuja saa haltuunsa työhyvinvointikortin. Työhyvinvointikortin avoin koulutus alkaa syksyllä 2011, samoin työpaikkakoulutukset.


Lisätietoja:
Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM, Työturvallisuuskeskus TTK
www.ttk.fi/tyohyvinvointikortti
www.facebook/tyohyvinvointi


Euroopan hyvät käytännöt -kilpailussa menestyneet suomalaiskäytännöt esitellään multimediaohjelmassa, joka julkaistaan Eurooppa-päivänä, 9.5., verkko-osoitteessa: www.parhaatkaytannot.fi/hittituotteet/