Tiedottaja: Työsuojeluhenkilövaalit yksityissektorilla marras-joulukuussa 2011

7.11.2011

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi on päättymässä ja on aika järjestää uudet vaalit marras-joulukuussa 2011 yksityissektorin työpaikoilla: palvelualoilla, kuljetuspalveluissa sekä teollisuusaloilla. TTK:n ylläpitämässä työsuojeluhenkilörekisterissä tällaisia työpaikkoja on 6 575. Uusi toimikausi koskee vuosia 2012?2013.


 


Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Toimihenkilöillä on oikeus halutessaan valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Vaalit voidaan toteuttaa pienemmilläkin työpaikoilla työpaikkakohtaisesti siitä sopien.


 


Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.


 


Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä.


 


Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteystiedot.


 


Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää riittävän ajoissa vaalien toteuttaminen työpaikalla. Ohjeet vaalien toteuttamiseksi löytyvät TTK:n verkkosivuilta.


 


TTK neuvoo ja opastaa - lisätietoja


? Työsuojeluvaaliohjeet ja työsuojeluhenkilöstön tehtävät: www.ttk.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta


? Työsuojeluhenkilörekisteri: www.ttk.fi/tyosuojeluhenkilorekisteri


? TTK:n vaalipäivystys lokakuusta alkaen: p. (09) 616 261


? Sähköpostiviestintää: info(at)ttk.fi tai etunimi.sukunimi(at)ttk.fi


? Keskustelua, kysymyksiä, neuvoja TTK Työhyvinvointi Facebookissa: www.facebook.com/tyohyvintointi


 


_______Toimittanut:


 


Eija Lback


viestinnän asiantuntija


Työturvallisuuskeskus TTK


Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima


Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki


P. (09) 6162 6221, m. 040 537 1822


eija.aback@ttk.fi


www.ttk.fi


www.ttk.fi/paiva_tyohyvinvoinnille_blogi


www.facebook.com/tyohyvinvointiTelma - Työelämän kehittämisen erikoislehti


Hyvää työtä. www.telma-lehti.fi
Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus


  


Työturvallisuuskeskus TTK - Tietoa Työhyvinvointia Kehitystä


Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä. Toimintaa kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön. Palveluja ja tuotteita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. TTK tarjoaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. Päärahoitus toimintaan tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta. TTK on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoimia organisaatioita. Lisätietoja: www.ttk.fiTTK: Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja - Kestävän työuran edistäjä - Tuottavuuden mahdollistaja