TTK kutsuu: Kansainvälinen työturvallisuuspäivän 2013 seminaarisarja 26.4. Joensuu, Lahti, Rovaniemi, Seinäjoki ja Turku

22.4.2013

Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 18. kerran sunnuntaina 28.4.2013 maailmanlaajuisesti.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima Työturvallisuuskeskus TTK huomioi päivän vieton järjestämällä Perusasiat kuntoon - Parempi työ -aamupäiväseminaarin perjantaina 26.4.2013 klo 8.30–12 Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä, Seinäjoella ja Turussa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Tilaisuuksiin on ilmoittautunut yhteensä noin 600 osanottajaa.
 
Seminaarien ohjelma asiantuntijoineen löytyy paikkakuntakohtaisesti alla olevien linkkien takaa:
 
·      Joensuu, Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1
 
·      Lahti, Sibeliustalo, Puusepän Sali, Ankkurikatu 7
 
·      Rovaniemi, Arktikum, Polarium Sali, Pohjoisranta 4
 
·      Seinäjoki, Frami, B-osa, Auditorio 2, Kampusranta 9 B
 
·      Turku, Kuntoutuskeskus Petrea (iso luentosali), Peltolantie 3
 
Kansainvälisen työturvallisuuspäivän teema keskittyy tänä vuonna ammattitautien ehkäisyyn. Päivällä kiinnitetään kansainvälisesti huomiota työturvallisuuden ja -terveyden uusiin suuntauksiin sekä työstä aiheutuneisiin työtapaturmiin, ammattitauteihin ja kuolemantapauksiin. Päivän tavoitteena on muistaa työssään menehtyneitä tai terveytensä menettäneitä työntekijöitä.
 
Seminaarit liittyvät myös EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinoimaan kampanjaan Yhteistyöllä riskit hallintaan 2012–2013. Tavoitteena on rohkaista johtajia toimimaan työterveys- ja työturvallisuusjohtajina. Myös työntekijöitä kannustetaan esittämään ajatuksiaan esimiehilleen ja tekemään aktiivisesti yhteistyötä.
 
Työtapaturmia sattui palkansaajille kaikkiaan 126 500 vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ennakkoarvion mukaan. Ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä oli vuonna 2010 kirjattu yhteensä 5 839 Työterveyslaitoksen työperäisten sairauksien rekisterin mukaan.
 
Tehtävää työpaikoilla riittää. Tärkeää on työolojen jatkuva seuranta ja parantaminen. Liikkeelle kannattaa lähteä perusasioista. Kun työympäristö on saatu turvalliseksi, paranee samalla myös työhyvinvointi.
 
Työturvallisuustyön pitäisi olla mukana kaikessa johtamisessa ja työskentelyssä niin yksilö- ja kuin työyhteisötasollakin. Se on osa ammattitaitoa, luonnollinen tapa asennoitua ja tehdä työtä.
 
Seminaareissa 26.4.2013 käsitellään perusasioiden kuntoon saattamista paremman työn lähtökohtana, kuten vaarojen arviointia, psykososiaalista työhyvinvointia ja yhteistyötä työkyvyn arvioinnissa.
 
Parempi työ kehittyy turvallisuutta, terveellisyyttä, yhteistyötä ja hyvää esimiestyötä parantamalla. Parempi työ edistää työhyvinvointia ja tuottavuutta. Kehittämisen perusta on yhdessä tekeminen. Kun työ sujuu, voidaan hyvin.
 
Lisätietoja
Kansainvälisen työturvallisuuspäivän 2013 seminaarit: www.ttk.fi/kansainvalinen_tyoturvallisuuspaiva
 
Toimittanut: 
Eija Åback
viestinnän asiantuntija
Työturvallisuuskeskus TTK
Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima
Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki
P. (09) 6162 6221, m. 040 537 1822
Työturvallisuuskeskus TTK: Parempi työ – Työ sujuu, voidaan hyvin
 
Tavoitteemme on parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta edistämällä turvallisuutta, terveellisyyttä, yhteistyötä ja hyvää esimiestyötä. Tuemme ja innostamme
•  johtoa ja henkilöstöä yhdessä rakentamaan parempaa työtä
•  työsuojelu- ja luottamushenkilöstöä työpaikkansa kehittämisessä
•  esimiehiä ymmärtämään vastuunsa ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamisessa.
 
Tarjoamme työyhteisöjen kehittämiseen tietoa ja osaamista kouluttamalla ja tiedottamalla.