Työsuojelu: Työaikojen haitallinen kuormitus

20.8.2013

 

 

Lue viesti selaimessa

 
 
 
 

 

 

14.8.2013

 

YTN Työsuojelutiedote

Jakelu: YTN liittojen henkilöstöedustajille 14.8.2013 klo 9.00

 

 

 

Työaikojen haitallinen kuormitus selvitettävä

 

Työturvallisuuslaki muuttui 1.6.2013. Nyt työajat rinnastetaan laissa samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet.
Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus >

 

 

 

OHJEET HENKILÖSTÖEDUSTAJILLE
  1. Tarkista onko työpaikallasi tehty työaikojen vaarojen ja haittojen arviointi.
  2. Mikäli arviointia ei ole tehty tai siinä ei ole työaikoja ymmärretty laajasti, ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajalla on lakisääteinen velvoite selvittää työajoista johtuvat vaarat ja haitat sekä eri henkilöstöryhmien työhön sidottu aika
  3. Selvittäkää ja kirjatkaa nykyiset epäterveet käytännöt: matkustaminen, työhön sidonnaisuus, jatkuvat ylityöt jne.
  4. Pohtikaa konkreettisia keinoja, joilla työajoista aiheutuvaa kuormitustavoidaan vähentää. Mahdollisia keinoja ovat mm. työn uudelleen-organisointi ja resursointipalautumista tukevat arjen käytännöt (sähköpostiliikenteen aikatauluttaminen, matkojen jälkeisten päivienpalautuminen, työsähköpostin poissaoloviestit)varsinaisen työajanulkopuolella teetettävien töiden kirjaaminen ylitöiksisäännöllinen työnmäärän ja työajan suhteen arviointi esimerkiksi kehityskeskusteluissa.
  5. Varmistakaa, että kaikki sitoutuvat yhdessä muutoksiin.
TUTUSTU YKSITYISKOHTAISEMPAAN OHJEESEEN TÄSTÄ.
Lisää huomioitavia asioista löytyy lain yksityiskohtaisista perusteluista: Hallituksen esitys työturvallisuuslain muutokseksi, voit lukea esityksen tästä.

Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvää tutkimustietoa
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161789.pdf
http://www.duodecim.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl00640
 

 

 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
sähköpostiosoite: ytn@ytn.fi
YTN:n henkilöstöedustajarekisteri
Peruuta uutiskirje >