Ilmianna Suomen paras kesätyönantaja!

26.8.2013

Akavan opiskelijat etsii jälleen Suomen parasta kesätyönantajaa. Kilpailu järjestetään kuudennen kerran ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.

 

Akavan opiskelijat haluaa kiinnittää kilpailulla huomiota työpaikkojen hyviin käytäntöihin. Tänä vuonna kilpailussa painotetaan erityisesti esimiestaitoja. Sekä kesätyöntekijät että työnantajat voivat ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa.

Kilpailun voittajan valitsee raati, jonka puheenjohtajana ja kilpailun suojelijana toimii työministeri Lauri Ihalainen. Lisäksi raatiin kuluu Akavan opiskelijoiden puheenjohtajiston ja työjaoston jäseniä.

Akavan opiskelijat muistuttaa, että kesätyöt ovat opiskelijalle tärkeä toimeentulon ja työkokemuksen lähde. Kesätyöntekijöitä palkkaamalla työnantajat voivat luoda yhteyksiä nuoriin osaajiin.

– Kesätyöntekijät ja sijaiset tulee ottaa työpaikoilla vastaan samoin periaattein kuin vakituiseen työsuhteeseen tulevat. Suomen paras kesätyönantaja -kilpailun tarkoituksena on juhlistaa reilulla tavalla toimivia ja nuoria työntekijöitään arvostavia työpaikkoja, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Jouni Markkanen, joka on mukana kilpailun raadissa.
 
Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdottaa sähköisellä lomakkeella, joka on osoitteessa www.akava.fi/paraskesatyonantaja. Sivulla on lisätietoa kilpailusta ja edellisistä voittajista.

Ehdotuksia voi antaa 30.9.2013 saakka. Suomen paras kesätyönantaja 2013 -kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksystä 2013.

Toimittanut:
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Jouni Markkanen