Viikon akavalainen Krista Pulkkinen AYR:stä

17.6.2014

Jollet pysty lukemaan alla olevaa artikkelia, lue se tästä linkistä:

http://www.akava.fi/akavalainen/henkilot/viikon_akavalainen/hyvaa_tyota_ja_tyossa_jaksamista

Hyvää työtä ja työssä jaksamista!

Viikon akavalaisen Krista Pulkkisen persoonallinen nauru kuuluu jo kaukaa. Baronan rekrytointikonsultilla on hymy herkässä ja kädessään kahvimuki Happy at work–painatuksella.
Pulkkisen pitkä työrupeama markkinoinnin ja myynnin tuen toimista vaihtui henkilöstöalan tehtäviin nelisen vuotta sitten.


– Valinta oli oikea – olen unelmatyössäni! Edellisessä paikassa keräsin kokemusta myyjien rekrytoinneista ja siitä oli apua hakiessani tehtävää henkilöstöpalveluiden ytimestä Baronalta, joka viime syksynä etsi myyjärekrytointikokemusta omaavaa konsulttia.

 

– Markkinointi- ja myyjä -minäni pääsee valloilleen juuri asiakastyössä sekä hakijoitten kohtaamisissa. Tehtävänäni on löytää parhaat matchit: mielenkiintoinen ja antoisa työ työntekijälle ja osaavat ja luotettava tekijä työnantajalle, Pulkkinen kertoo.

Otona ammattiyhdistystoiminnan aktiivina

Oman toimen ohella Krista työskentelee Akavan Yleisen Ryhmän hallituksessa.


– Liityin Akavan Yleisen Ryhmän jäseneksi vuonna 1997 kollegani kannustamana. AYR tuntui oikealta yhdistykseltä tarpeisiini edullisen edunvalvonnan väylänä ja vaikka päätös perustuikin pitkälti työttömyysturvavakuutuksen hankinta -ajatukseen, pelkkä kassajäsenyys ei tuntunut riittävältä.


Työmarkkinatuntemuksen turvin rekrytointikonsultti voi tarjota aktiivisesti neuvoja myös työllistävälle taholle: miten avoimet työpaikat saadaan houkutteleviksi tai mitä haasteita on rekrytointiprosessissa selätettävänä.


Rekrytointikonsultin kompetenssia vahvistaa verkostoituminen muihin alan osaajiin, ammattiliittoihin, oppilaitoksiin, työnantajiin ja osaaviin työnhakijoihin. Sosiaalinen media sekä tilaisuudet ja tapahtumat ovat tärkeitä foorumeita nähdä ja kuulla uusia asioita, avartaa ajatusmaailmaa ja tutustua uusiin ihmisiin ja tekijöihin.


– Energisten, taitavien ja lahjakkaiden ihmisten imussa on itsekin sopivasti alttiina positiivisuuteen ja tekemisen meininkiin altistumiselle, Pulkkinen naurahtaa.

Varhaista välittämistä

Vuosittain Barona työllistää noin 10 000 ammattilaista toimisto-, IT-, logistiikka-, rakennus- ja teollisuudenalalle sekä sosiaali- ja terveystoimialoille. Krista toimii esimiehenä yli 80 baronalaiselle.


Etäesimiehenä toimiminen tuo lisähaasteita jo sellaisenaankin vaativaan esimiestyöhön, mutta samalla tehtävä on myös erittäin palkitsevaa ja antoisaa. Yhteyttä työntekijöihin pidetään aktiivisesti sähköpostitse ja puhelimitse, mutta myös henkilökohtaisin tapaamisin. Varsinkin Varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttaminen vaatii läsnäoloa.

 

Baronalla on ollut jo viitisen vuotta käytössä hyväksi todettu ja kiitostakin niittänyt Varhaisen välittämisen malli, jonka avulla pyritään ajoissa reagoimaan toistuviin sairauspoissaoloihin sekä etsimään keinoja työkyvyn ylläpitoon. Henkilöstön työhyvinvoinnilla on huomattavaa merkitystä tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen – puhumattakaan eduista yksilön kannalta katsottuna!


– Tavoitteena mallissa on, että pystyisimme tunnistamaan mahdollisimman varhain työkykyä uhkaavat tilanteet ja käynnistämään korjaavia toimenpiteitä ennen ongelmien paisumista. Velvollisuutemme on työnantajana huolehtia, että työpaikalla on kaikki kunnossa.

 

– Kun työ on mielekästä ja päivään mahtuu tarpeeksi onnistumisia, työn tekemisestä saa paljon iloa ja tyydytystä. Työ pelkän elannon hankinnan lähteenä ei riitä työssä viihtymisen takeeksi, Pulkkinen uskoo.

Vapaa-ajasta vastapainoa työlle

Myös omasta jaksamisesta on huolehdittava.


– Vapaa-aikani käytän mieluiten ”perheillen” poikieni ja aviomieheni kanssa vaihtelevissa maisemissa. Mökkeillen Lopella, moottoripyörällä kaartaen mutkaisia asvalttiteitä, lenkkeillen Länsi-Vantaan luonnossa ja joskus matkustaen kohti aurinkoisempia ja lämpimämpiä kohteita ja tietenkin, ihan vain kotona rentoutuen, kertoo Pulkkinen.

 

Näistä hetkistä muodostuu pohja työssä jaksamiselle, uusille ideoille, haasteiden ratkaisuille, motivaatiolle ja työn ilolle.

  • Rek­ry­toin­ti­kon­sult­ti, Ba­ro­na Pal­ve­lut Oy
  • Hal­li­tuk­sen jäsen, Aka­van Ylei­nen Ryhmä AYR
  • Syn­ty­jään Iit­ta­las­ta, ai­kuis­vuo­sien van­taa­lai­nen
  • Per­hees­sä mies ja 15- ja 17-vuo­ti­aat pojat
  • Monta, aluk­si mah­dot­to­mak­si tun­tu­nut­ta haas­tet­ta on rat­kais­tu poh­ti­mal­la: ”Jos se olisi mah­dol­lis­ta, niin miten se olisi mah­dol­lis­ta”.

Teksti: Maria Jukka
Kuvat: Esa Pulkkinen