Farmasialiitto: lääkekorvausmenojen säästötavoite on kohtuuton

15.2.2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama lääkekorvaustyöryhmä jätti esityksensä tänään 15. helmikuuta. Tavoitteeksi oli asetettu lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekorvausmenojen vähentäminen siten, että valtion varoja säästyy vuositasolla 113 miljoonaa euroa.

Suomen Farmasialiiton tiedote 15.2.2012                                                                           

Suomen Farmasialiitto pitää hallitusohjelmassa määriteltyjen lääkekorvausjärjestelmän säästöjen euromäärää kohtuuttomana, kun otetaan huomioon lääkekorvausmenojen viime vuosien kehitys ja jo tehdyt säästötoimenpiteet. Farmasialiiton mielestä lääkekorvausjärjestelmän säästöjä olisi pitänyt hakea ensisijaisesti koko korvausjärjestelmää uudistamalla. Näin olisi voitu säästöjen saavuttamisen lisäksi tukea lääkealan myönteistä kehitystä Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan hengessä.

Farmasialiitto ei voi tukea kaikkia toimia, joilla 113 miljoonan euron säästöt aiotaan toteuttaa. Työryhmä esittää viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintoja alentamista viidellä prosentilla sekä lääkekorvausprosenttien laskemista. Farmasialiitto on pitänyt tärkeänä, että työryhmän esitykseen liittyy vuotuisen omavastuuosuuksien kattosumman alentaminen. Näin varmistetaan paljon lääkkeitä käyttävien lääkekustannusten kohtuullisuus korvausprosenttien alentuessa.

- Tukkuhintojen antamiseen liittyy uhka farmasian alan työpaikkojen menettämisestä  teollisuudessa, tukuissa ja yksityisissä apteekeissa. Tästä syystä Farmasialiitto on esittänyt muita vaihtoehtoja tukkuhintojen alentamisen rinnalle, kuten systemaattisen lääkehoitojen rationalisoinnin lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla sekä perustellun itsehoitolääkevalikoiman laajentamisen kautta saatavat säästöt. Nämä aloitteet mahdollistavat edelleen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisen ja sitoisivat lääkehuollon kiinteämmäksi osaksi terveydenhuollon palvelujärjestelmää Lääkepolitiikka 2020 -tavoitteiden mukaisesti, Farmasialiittoa lääkekorvaustyöryhmässä edustava toiminnanjohtaja Eija Orpana sanoo.

Lisäksi Farmasialiitto on tuonut esiin, että lääkkeiden korvausmenojen leikkauksia ei pidä tehdä sellaisilla toimilla, joista voi seurata entistä suurempia kustannuksia muualla sosiaali- ja terveyshuollossa.


Toimitus:
Toiminnanjohtaja Eija Orpana
Puheenjohtaja Heidi Silvennoinen

Suomen Farmasialiitto on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö, jolla on noin 9000 jäsentä. Lisätietoa: www.farmasialiitto.fi