Lääkärimäärä kasvaa

28.2.2012

Laillistettuja lääkäreitä oli Suomessa 1.1.2012 yhteensä 25 312. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 19 642.

Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat laillistuksen Suomesta. Kaikki eivät kuitenkaan hakeudu tänne töihin, joten Suomessa oleva lääkärityövoima on pienempi kuin laillistettujen lääkärien määrä.
 
Uusia lääkäreitä valmistuu vuosittain noin 600. Maamme lääkäritiheys on 275 asukasta yhtä työikäistä lääkäriä kohden. Suomessa asuvista lääkäreistä 94 % kuuluu Lääkäriliittoon. Vuoden 2012 alussa liitossa oli 23 694 jäsentä, joista 1 608 oli opiskelijoita.
 
Suomessa asuvista lääkäreistä 64 prosenttia eli 15 070 on erikoistunut. Tohtoriksi on väitellyt 23 prosenttia. Erikoisaloja on 49.
 
Lääkärit voivat hankkia myös erityispätevyyksiä, joita myöntää Suomen Lääkäriliitto. Erityispätevyysalueita on yhteensä 36 ja työikäisille myönnettyjä erityispätevyyksiä oli vuodenvaihteessa 2 129.
 
Toimittanut:
Tutkija Juho Ruskoaho
Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä