Koulutusta työsuojeluvaltuutetuille

5.2.2015

TJS Opintokeskus järjestää työsuojeluvaltuutetuille vertaistukiohjelman. Ohjelmassa työsuojeluvaltuutetut pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja työstämään hyviä toimintamalleja yhdessä. Neljä kokoontumiskertaa takaavat sen, että aiheita ehditään käsitellä kunnolla ja matkan varrella heränneitä ajatuksia pääsee peilaamaan. Tervetuloa koulutukseen!

Koulutustiedote 3.2.2015

Työsuojeluvaltuutetun vertaistukiohjelma
Kevät 2015: 19.3., 16.4., 19.5. ja 9.6. klo 13–16, ilmoittautuminen 22.2. mennessä.
Syksy 2015: 1.10., 29.10., 17.11., 8.12. klo 13–16, ilmoittautuminen 1.9. mennessä.
Koulutuspaikka TJS Opintokeskus, Helsinki.

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille.

Tavoitteena on, että saat tukea ja käytännön vinkkejä valtuutetun tehtävääsi muilta työsuojeluvaltuutetuilta. Ryhmätapaamisissa laadimme yhdessä toimintaohjeita ja -malleja, kuinka voit työsuojeluvaltuutettuna tukea edustettaviasi ja työyhteisöäsi. Ryhmän tuki auttaa myös ottamaan etäisyyttä, jolloin asian käsittely helpottuu ja jaksamisesi paranee. Pitkällä tähtäimellä edustettavasi ja työnantajasi hyötyvät osaamisestasi niin, että se näkyy myös toimihenkilöiden entistä parempana työhyvinvointina työssä.  

Ohjelma käynnistyy siten, että osallistujat määrittelevät ohjelman sisällön ja valitsevat kullekin tapaamiskerralle oman teeman. Ohjatussa ryhmässä voimme eritellä työpaikan vaikeisiin tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä, vertailla kokemuksia ja pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Saat tapaamisista toimintaohjeita vaikeisiin tilanteisiin kuten esimerkiksi työpaikan riitojen selvittelyihin tai edustettaviesi kohtuuttoman työkuormituksen hallintaan. Lopputuloksena jokaiselta tapaamiskerralta on yhdessä tuotettu kirjallinen oppimateriaali, jonka vetäjä koostaa ja toimittaa osallistujille.

Tapaamiskertoja on yhteensä neljä ja jokaisen kesto on kolme tuntia. Tapaamisissa työskennellään tavoitteellisesti niin, että yhteiselle oppimiselle on tilaa. Osallistujilla on tapaamisissa aktiivinen rooli.

Kouluttaja: Päivi Lohi-Aalto
Hinta: 240 euroa
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
kevät: http://www.tjs-opintokeskus.fi/course/88#.VNCqwy6HhOg
syksy: http://www.tjs-opintokeskus.fi/course/89#.VNCr9C6HhOg

---------------
Marika Ojala
tiedottaja, koulutussuunnittelija
TJS Opintokeskus
www.tjs-opintokeskus.fi
 
Osaamista yhdessä
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio