Eläketurvakeskus: Lomautus saattaa katkaista osa-aikaeläkkeen

11.12.2008

Lehdistötiedote 11.12.2008


Osa-aikaeläkkeellä olevan kannattaa olla tarkkana lomautuksen sattuessa, jotta eläkkeen maksaminen ei katkeaisi. Eläkettä ei makseta, jos osa-aikatyöhön tulee yli kuuden viikon mittainen tauko, kerrotaan Eläketurvakeskuksesta. Vuosi- tai sairaslomaa ei katsota tällaiseksi katkoksi.


Osa-aikaeläkkeeltä käy työssä reilut 30 000 ihmistä.


Katkennut osa-aikaeläke myönnetään uudelleen entisin ehdoin, jos lomautus kestää alle kuusi kuukautta.


Jos lomautus kestää yli puoli vuotta, osa-aikaeläkettä ei makseta entisin ehdoin, vaan sitä täytyy hakea uudelleen. Juuri ennen osa-aikaeläkkeen alkamista pitää tehdä vähintään vuosi kokopäivätyötä eläkettä edeltävän 18 kuukauden aikana.


Jos osa-aikatyö loppuu lomautuksen jälkeen kokonaan, myös osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy pysyvästi. Jos uutta osa-aikaista työtä ei löydy, vaihtoehtona on työttömyyspäiväraha. Ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha lasketaan osa-aikaeläkettä edeltäneiden kokopäivätyön ansioiden perusteella.


Osa-aikaeläkettä voivat saada 58 ? 67-vuotiaat osa-aikatyössä käyvät palkansaajat ja yrittäjät eläkkeen kaikkien ehtojen täytyttyä. Asiasta pitää ensin sopia työantajan kanssa. Yrittäjä neuvottelee osa-aikaeläkkeestä suoraan eläkevakuutusyhtiönsä kanssa.


Lisätiedot Eläketurvakeskuksesta:
neuvonta-asiantuntijat Terhi Piitulainen, puh. 010 751 2391 ja
Paula Ropponen, puh. 010 751 2274.