Akavan aluetoiminta on työmarkkinajärjestön toimintaa ympäri Suomea. Se on Akavan jäsenjärjestöjen yhteistyömuoto eri alueilla. Aluetoiminta koostuu 13:sta aluetoimikunnasta, joissa on aluesihteerit. Toimintaa ohjaa järjestötoiminnan kaksivuotissuunnitelma. Akavan aluetoiminta-ajatuksena on koota akavalaiset yhteiskunnalliseksi vaikuttajatahoksi, joka toimii akavalaisten aseman, arvostuksen ja tehokkaan yhteiskunnallisen edunvalvonnan edistämiseksi. Akavalaiset tunnetaan vastuullisesta ja asiantuntevasta osaamisesta alueen kehittämisessä.

Akavan Yleinen Ryhmä on aluetoiminnassa mukana siksi, että alueellisessa kehitystyössä liikkuu huomattavia summia, jotka halutaan kotiuttaa järkevästi alueellisesti. Tavoitteena on jäsentemme asiantuntemuksen hyödyntäminen alueiden kehittämisessä. Näin varmistamme myös AYR:n tavoitteiden toteuttamisen alueellisesti. Aluetoiminta tuo vaikutusmahdollisuuksia, edustuksia eri elimiin ja työpaikkamahdollisuuksia.

Akavan aluetoimikunnat ovat:

 1. Uusimaa (Helsinki)

 2. Varsinais-Suomi (Turku)
 3. Satakunta (Pori)
 4. Häme (Lahti)
 5. Pirkanmaa (Tampere)
 6. Kaakkois-Suomi (Kouvola)
 7. Etelä-Savo
 8. Pohjois-Savo
 9. Pohjois-Karjala (Joensuu)
 10. Keski-Suomi (Jyväskylä)
 11. Pohjanmaa
 12. Oulun lääni
 13. Lappi (Rovaniemi)

Tavoitteena aluetoiminnalle on AYR:n jäsenten työllisyyden parantaminen alueellisesti. Seuraamalla alueen kehitystä, antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita on mahdollista saavuttaa tavoitteet. Myös Akavan Yleisen Ryhmän jäsenten asiantuntijuuden esilletuominen on tärkeää. Samalla pääsemme hyödyntämään alueen eri ohjelmia ja hankkeita ja luomaan omia.

Rakentamalla aluetoiminnan puitteissa alueellinen asiantuntija- ja osaamisrekisteri, voimme tarjota lausuntoja, esitelmiä, koulutusta ja kursseja alueellisesti. Aktivoimalla jäsenkuntaa tiedostamaan alueellisen vaikuttamisen mahdollisuudet ja rakentamalla verkosto omien osaajien, jäsenjärjestöjen ja niiden alueellisten yhdistysten ja Akava:n aluetoimikuntien kesken varmistamme yhteisiin tavoitteisiimme pääsyn.