Oikeusapu

Lakiasioiden puhelinpalvelun yhteistyökumppaninamme toimii Suomen Juristit Oy. 

 

Apua työ- ja virkasuhteen sekä yhteiselämän oikeusasioihin - maksuton puhelinneuvonta

 

Akavan Yleisen Ryhmän jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Suomen Juristit Oy:n lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse työ- ja virkasuhteisiinsa (työoikeudelliset kysymykset ja työsuhdeasiat) sekä yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

 

Neuvonnan piiriin ei lueta elinkeino-, yritys-, sijoitus- tai ansiotoimintaan eikä luottamustehtäviin liittyviä kysymyksiä. Neuvonta ei myös koske eläke- tai työttömyysturvaan tai muihia yleiseen sosiaaliturvaan kuuluvia asioita muutoin kuin oikeusturvakeinojen osalta.

 

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, jäsenellä on mahdollisuus sopia Suomen Juristit Oy:n lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Toimeksiannot ovat aina jäsenelle omakustanteisia, eli asianajotoimisto veloittaa jäsentä suoraan.

 

Puhelinneuvonta sisältää myös yhdistyksen jäsenten ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten yksityiselämään kuuluvia oikeudellisia asioita, kuten:

  • perintö- ja testamentti- ja jakoasiat,
  • perheoikeudelliset asiat (avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu),
  • perintö- ja lahjaverotus,
  • vahingonkorvausasiat,
  • pankki- ja vakuutusoikeuteen kuuluvat asiat,
  • avoparin oikeudelliset asiat (esim. yhteisomistuksen purkaminen),
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat, muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat, mukaan lukien kaupan virheet,
  • rikos- ja riita-asiat ja
  • kuluttajansuoja-asiat.

Nämä asiat johtavat yleensä toimeksiantoon ja ovat täten jäsenelle omakustanteisia, eli niistä muodostuvan laskun maksaa jäsen itse. Suomen Juristit Oy avustaa mielellään kaikenlaisissa oikeudellisissa kysymyksissä.

 

Puhelinneuvonta ovat jäsenten käytettävissä arkipäivisin kello 9.00 - 20.00 välisenä aikana.

 

Akavan Yleisen Ryhmän jäsenen on puhelinkeskustelun alussa annettava jäsennumerotietonsa palvelunsaannin oikeutuksen todistamiseksi. Tarkasta jäsennumerosi joko jäsenkortistasi tai tiedustele sitä jäsensihteeriltä sähköpostitse: sari.rimpinen@ayr.fi.

 

Helsingin toimiston puh. 020 7622 542

 

Oulun toimiston puh. 020 7622 546