Oikeusapu

Lakiasioiden puhelinpalvelun yhteistyökumppaninamme toimii Suomen Juristit Oy. 

 

Apua työ- ja virkasuhteen sekä yksityiselämän oikeusasioihin - maksuton puhelinneuvonta

 

Akavan Yleisen Ryhmän jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Suomen Juristit Oy:n lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse työ- ja virkasuhteisiinsa (työoikeudelliset kysymykset ja työsuhdeasiat) sekä yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.
Etu koskee myös jäsenen ja järjestön toimihenkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä.

 

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Jos asia ei ratkea neuvonnalla, jäsen voi sopia halutessaan maksuttomasta tilannekartoituksesta, jossa analysoidaan mahdollisen toimeksiannon ratkaisuvaihtoehdot. Tilannekartoituksen jälkeen jäsen voi sopia toimeksiannosta Suomen Juristit Oy:n kanssa.

Toimeksiannot ovat aina jäsenelle omakustanteisia, eli asianajotoimisto veloittaa jäsentä suoraan. Palvelun tuottaja vastaa neuvonnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta, mutta ei jäsenen itsensä laatiman asiakirjan oikeeellisuudesta ja laillisuudesta.

Puhelinneuvonnan piiriin kuuluvat mm. seuraavanlaiset asiat:

 • työoikeudelliset kysymykset
 • työsuhdeasiat
 • perintö-, testamentti- ja jakoasiat
 • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, lahjat, avioero, yhteiselämän lopettaminen ositus ja elatusapu
 • avoparien oikeudelliset asiat kuten yhteisomistuksen purkaminen
 • perintö- ja lahjaverotus
 • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokauppa ja muut kiinteän irtaimen omaisuuden kaupat, mukaanlukien kaupan virheet
 • vahingonkorvausasiat
 • rikos- ja riita-asiat
 • kuluttajansuoja-asiat
 • pankki- ja vakuutusoikeuteen kuuluvat asiat

Neuvonnan piiriin ei lueta:

 • elinkeino-, yritys-, sijoitus-, ansiotoimintaan tai luottamustehtäviin liittyviä kysymyksiä. 
 • eläke- tai työttömyysturvaan tai muuhun yleiseen sosiaaliturvaan kuuluvia asioita, muutoin kuin oikeusturvakeinojen osalta.
 • asiakirjojen laatimista. Huom: neuvonnan piiriin kuuluu kuitenkin neuvojen antaminen sellaisista oikeudellisista seikoista, jotka asiakirjassa on otettava huomioon ja jotka siinä on oltava määrämuodon vuoksi.

 

 

Puhelinneuvonta ovat jäsenten käytettävissä arkipäivisin kello 9.00 - 20.00 välisenä aikana.

Puhelinnumerot:

Helsingin toimisto: 020 7622 542

Oulun toimisto: 020 7622 546

 

Akavan Yleisen Ryhmän jäsenen on puhelinkeskustelun alussa annettava jäsennumerotietonsa palvelunsaannin oikeutuksen todistamiseksi. Tarkasta jäsennumerosi joko jäsenkortistasi tai tiedustele sitä jäsensihteeriltä sähköpostitse: akavanyleinenryhma@ayr.fi.