Lakkotiedote: Tampereella ja Kuopiossa lakonuhka 29.-30. maaliskuuta

11.3.2022

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt tänään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelijalle Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen.

Lakkovaroituksen syyt: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan sopimusneuvottelut maanantaina 28. helmikuuta. Jätämme lakkovaroituksen, koska JUKOn tavoitteet – muun muassa monivuotinen kunta-alan palkkaohjelma – ei edennyt neuvottelemalla eikä KT ole antanut sopimustarjousta.

Kyse on myös koko kunta- ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmän ja sopimustoiminnan tulevaisuudesta. Haluamme turvata, että jatkossakin kaikille yhteisistä työehdoista neuvotellaan yhdessä ja samalla kertaa. Haluamme, että JUKOn jokaisella sopimusalalla on edelleen mahdollisuus ratkaista itse alansa erityiskysymykset, kuten työaikatavoitteet.

Kaksi päivää kestävän lakon on määrä alkaa 29. maaliskuuta kello 00.01, jos kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa ei saavuteta sopimusta ennen sitä. Lakko päättyy 30. maaliskuuta kello 23.59.

Lakko koskee kaikkia JUKO-liittojen jäseniin sovellettavia sopimusaloja: KVTES, SOTE-sopimus, OVTES, LS ja TS.

Myös JAU (JHL, Jyty) on jättänyt lakkovaroituksen, eli lakko koskee myös JHL:n ja Jytyn sopimusalojen töitä.

JUKO ja JAU ovat jo aiemmin jättäneet myös Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen. Jyväskylässä ja Rovaniemellä kaksi vuorokautta kestävä lakko alkaisi 23. maaliskuuta kello 00.01 ja päättyisi 24. maaliskuuta kello 23.59.

Koko kunta-alaa koskeva seitsemän vuorokauden ylityö- ja vuoronvaihtokielto puolestaan päättyy sunnuntaina 13. maaliskuuta kello 23.59.

Mitä seuraavaksi?

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi hakemaan sovitteluratkaisua kunta-alan neuvottelutilanteeseen heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen 7. maaliskuuta. Tämän jälkeen osapuolet ovat tavanneet sovittelijaa säännöllisesti. Päivitämme tilannetta neuvottelutiedotteissa, JUKO Uutisissa ja sosiaalisen median kanavissamme.

JUKOn liitot tarkentavat tarvittaessa lakkoon liittyviä ohjeita jäsenilleen ja yhdistyksilleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi siirtää lakon alkamista kahdella viikolla. Tämän lisäksi viranhaltijoiden lakkoa voidaan siirtää vielä viikolla.

JUKO on kouluttanut lakkopaikkakuntien paikalliset lakkotoimijat ja toimittanut heille lakkomateriaalia. Tiedon välittäminen esimerkiksi lakkotapahtumista on paikallisten järjestövalmiustoimijoiden ja liittojen tehtävä. Tampereelle ja Kuopioon on suunniteltu muun muassa mielenilmauksia yhdessä JHL:n ja Jytyn kanssa ensimmäisenä lakkopäivänä.

Perjantaina 11. maaliskuuta jätetty lakkovaroitus koskee Tamperetta ja Kuopiota. JUKO on varautunut päättämään nopeastikin jatkotoimista.

Miten vastata kysymyksiin lakosta?

JUKO on koonnut vastauksia useimmin esitettyihin lakkoa sekä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeviin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset löydät kirjautumalla JUKOn kotisivuilta Jukolaan: JUKO ry / JÄRJESTÖVALMIUS 2022. Päivitämme ohjeita tarpeen mukaan.

Kansiosta löydät myös ohjeet, miten JUKO-liittojen jäsenet toimivat muiden pääsopijajärjestöjen työtaistelujen aikana, kun JUKO ei ole osallisena työtaistelussa (neutraliteettiperiaate).

Tämän kirjeen liitteestä löydät lisää vastauksia ja perusteita kysymyksiin lakon oikeutuksesta.

Miten toimia muiden järjestöjen lakon aikana? Mikä on neutraliteettiperiaate?

Sote ry on antanut lakkovaroituksen laajoista lakoista useilla työpaikoilla. Sote ry:n mahdolliset lakot toteutuisivat aikana, jolloin JUKO ei ole lakossa. Myös JAU voi lakkoilla työpaikoilla, joilla jukolaiset eivät ole lakossa. Jos JUKO ei ole lakossa, noudatamme niin kutsuttua neutraliteettiperiaatetta:

JUKOn liittojen jäsenet eivät tee järjestöllisten toimien kohteena olevia työtehtäviä. Jukolaiset tekevät työtaistelun aikana vain oman työsopimuksensa tai virkamääräyksen mukaisia tehtäviä.

JUKOn liittojen jäsenten on kuitenkin huolehdittava, ettei lakon alaisista töistä pidättäytyminen aiheuta vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Esimerkki: Jos laitteiden tai tilojen käytöstä voi aiheutua vaaraa työtaistelun takia, on huolehdittava, että laitetta tai tilaa ei käytetä.

Työnantaja voi määrätä virkasuhteisia suojelutyöhön yllä mainitun periaatteen mukaisesti. Suosittelemme, että kyseisen alan luottamusmies osallistuu aina suojelutyötä koskeviin keskusteluihin. Suojelutyömääräys on myös saatava aina kirjallisena.

Turvallisuuteen liittyvistä uhista on aina ilmoitettava välittömästi esimiehelle.

JUKOn liitot toimittavat jäsenilleen mahdollisesti tarkentavia ohjeita.

JUKO Uutiset