Akavan Yleinen Ryhmä ry:n lakkoavustus

14.4.2022

 • Lakkoavustus on AYR:n maksama avustus lakon piiriin kuuluneelle, lakossa olleelle jäsenelle, kun hän on ollut palkattomalla lakkopäivällä. Lakkoavustus maksetaan työvuorojen mukaisilta työpäiviltä.  
   
 • Lakkoavustuksen maksamisen ehtona on, että jäsen on liittynyt Akavan Yleinen Ryhmä ry:hyn hyvissä ajoin ennen lakkoa, mutta viimeistään ennen lakkovaroituksen antamista.  
   
 • Mikäli jäsen on saanut palkkaa lakon ajalta, esimerkiksi ollut lomalla tai sairaslomalla, hän ei ole oikeutettu lakkoavustukseen.  
   
 • Avustuksen saamiseksi jäsenmaksujen on oltava maksettuna.  
   
 • Akavan Yleinen Ryhmä ry:n hallitus on päättänyt lakkoavustuksen määräksi 116 euroa päivässä. Avustuksesta on veronalaista 16 euroa ylittävä osa. Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti eikä verokorttia tarvitse toimittaa. Lakkoavustusta maksetaan verojen jälkeen 76 euroa/päivä.  
   
 • Lakkoavustus maksetaan lakon päätyttyä. Hakuaikaa on kaksi viikkoa lakon päättymisestä. 
   
 • Jos mahdollisuutta tulostukseen/skannaukseen ei ole, niin katsomme lomakkeen allekirjoitetuksi, kun se on tullut meille jäsenen omasta sähköpostista
   
 • Ohessa lakkoavustuslomake   

 

Liitteet