Liity jäseneksi >>

 

Kaikille akavalaisille yhteiset jäsenedut:

  • Jäsenedut.fi -palvelun jäsenedut löydät tästä.
  • Member+ jäsenetupalveluun pääset osoitteesta www.memberplus.fi.
  • DanskeBank tarjoaa kaikille Akavan Yleisen ryhmän jäsenille asuntolainaetuja. Lisää asiasta löydät tästä.
  • IF tarjoaa AYR:n jäsenille erilaisia etuja. Lisää asiasta löydät täältä.

Palveluita käyttääksesi tarvitset jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Jäsennumerosi voit tarkistaa myös jäsensihteeriltä, sari.rimpinen@ayr.fi.

 

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n tarjoamat jäsenedut/palvelut:

  1. Jäsenistön edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta.
  2. Jäsenyys työttömyyskassassa ja työttömyysturvaneuvonta.
  3. AYR:n jäsenillä on jäsenetuna mahdollisuus maksuttomaan puhelinneuvontaan Suomen Juristit Oy:ltä yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.
  4. Jäsenistölle on otettu ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutuksesta korvataan se määrä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta, josta vakuutettu vahingonkorvaus- ja työsopimuslakien tai muuten voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun tämä vastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon (varallisuusvahinkoa) eikä sakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka 1) aiheutuu vakuutetulle itselleen, aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle, 2) jonka vakuutettu aiheuttaa muussa kuin vakuutussopimuksessa mainitussa toiminnassa, 3) josta vakuutettu on vastuussa työnantajana, 4) omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana, 5) jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen tai muuhun sitoumukseen, 6) joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippumatta siitä, missä mainittu vahinko on sattunut, 7) joka on aiheutunut rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käyttämisestä, 8) joka on aiheutunut ilma-aluksen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä tai ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai 9) siltä osin kuin on kysymys potilasvahinkolain tarkoittamasta henkilövahingosta.
  5. AYR varaa vuosittain vuosikokouksen määrittelemän summan apurahojen jakoa varten jäsenistölleen. 
  6. AYR:n jäsen saa A-lomien kautta etuuksia. A-lomien nettisivulle pääset tästä.

Liity jäseneksi >>