Kaikille Akavalaisille yhteiset jäsenedut: 

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n tarjoamat jäsenedut/palvelut: 

 1. Jäsenistön edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta. Yhdistys auttaa jäseniään erilaisissa työ- ja virkasuhdeasioissa, palvelussuhteeseen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä, sekä neuvoo pulmatilanteissa. Yhteydenottoja pyydetään pääsääntöisesti sähköpostitse.
   
 2. Jäsenyys työttömyyskassassa ja työttömyysturvaneuvonta. AYR:n työttömyyskassa on KOKO-kassa (Korkeasti koulutettujen kassa). Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työttömyyskassamaksun.

  Työttömyyskassan sivut: https://kokokassa.fi
  Kassan jäsenille suositellaan eAsiointia (linkki löytyy KOKO-kassan sivuilta)
  Puhelinpalvelu: 09 4763 7600, ma – to klo 10 – 15, pe klo 10 – 13
   
 3. AYR:n jäsenillä on jäsenetuna mahdollisuus maksuttomaan puhelinneuvontaan Suomen Juristit Oy:ltä työ- ja virkasuhteisiinsa sekä yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Etu koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Lisätietoja löydät täältä.
   
 4. Jäsenistölle on otettu ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutuksesta korvataan se määrä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta, josta vakuutettu vahingonkorvaus- ja työsopimuslakien tai muuten voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun tämä vastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

  Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti ne välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 
  Vakuutuksesta korvataan myös varallisuusvahinko varallisuusvastuuvakuutusehtojen mukaisesti.
  Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. 

  Ehtojen mukaan jäsenen osalta vakuutus tulee voimaan sen jälkeen, kun  jäsenyys liitossa on kestänyt kymmenen (10) kuukautta, ja vakuutustapahtuma on sattunut em. kymmenen (10) kuukauden jälkeen.

  Vakuutusasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä jäsensihteerin akavanyleinenryhma@ayr.fi
  Hän ohjeistaa, miten asiassa tulee edetä.

  Vakuutusmäärä:  Henkilö- ja esinevahingoissa 100.000 euroa
  Varallisuusvahingoissa   17.000 euroa
  Omavastuu: Vastuuvakuutuksessa 100 euroa
  Oikeusturvavakuutuksessa 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 150 euroa
                               
 5. AYR tukee jäsentensä ammatillisen pätevyyden ylläpitämistä myöntämällä apurahoja jäsenten itsensä kustantamaan koulutukseen. Apurahoihin varataan vuosittain vuosikokouksen päättämä summa. 
   
 6. IF tarjoaa AYR:n jäsenille erilaisia etuja. Jäsenetuna esim. Priimus-henkivakuutuksesta alennusta 61,6 %. Lisätietoja löytyy täältä.
   
 7. DanskeBank tarjoaa AYR:n jäsenille asuntolainaetuja. Lisää asiasta löydät täältä.

 

Jäsennumerosi löydät jäsenlaskustasi tai voit tarkistaa sen jäsensihteeriltä akavanyleinenryhma@ayr.fi

 

Kohta 4 ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutuksen lisätiedot täältä

 

Liity jäseneksi >>