Kaikille Akavalaisille yhteiset jäsenedut: 

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n tarjoamat jäsenedut/palvelut: 

 1. Jäsenistön edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta. Yhdistys auttaa jäseniään erilaisissa työ- ja virkasuhdeasioissa, palvelussuhteeseen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä, sekä neuvoo pulmatilanteissa. Yhteydenottoja pyydetään pääsääntöisesti sähköpostitse.
   
 2. Jäsenyys työttömyyskassassa ja työttömyysturvaneuvonta. AYR:n työttömyyskassa on KOKO-kassa (Korkeasti koulutettujen kassa). Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää työttömyyskassamaksun.

  Työttömyyskassan sivut: https://kokokassa.fi
  Kassan jäsenille suositellaan eAsiointia (linkki löytyy KOKO-kassan sivuilta)
  Puhelinpalvelu: 09 4763 7600, ma – to klo 10 – 15, pe klo 10 – 13
   
 3. Lakiasioiden yhteistyökumppaninamme toimii Asianajotoimisto Aika Oy.

  Akavan Yleisen Ryhmän jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Asianajotoimisto Aika Oy:n lakimiehiltä neuvontaa työ- ja virkasuhteisiinsa (työoikeudelliset kysymykset ja työsuhdeasiat). Jos asia ei ratkea neuvonnalla, jäsen voi sopia halutessaan maksuttomasta tilannekartoituksesta, jossa analysoidaan mahdollisen toimeksiannon ratkaisuvaihtoehdot. Tilannekartoituksen jälkeen jäsen voi sopia toimeksiannosta Asianajotoimisto Aika Oy:n kanssa.

  Toimeksiannot ovat jäsenelle omakustanteisia, eli asianajotoimisto veloittaa jäsentä suoraan. Palvelun tuottaja vastaa neuvonnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta, mutta ei jäsenen itsensä laatiman asiakirjan oikeellisuudesta ja laillisuudesta. 

  Pyydämme ottamaan yhteyttä jäsensihteerin akavanyleinenryhma@ayr.fi
  Hän ohjeistaa, miten asiassa tulee edetä.

 4. Jäsenistölle on otettu ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutuksesta korvataan se määrä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta, josta vakuutettu vahingonkorvaus- ja työsopimuslakien tai muuten voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun tämä vastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

  Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti ne välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 
  Vakuutuksesta korvataan myös varallisuusvahinko varallisuusvastuuvakuutusehtojen mukaisesti.
  Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. 

  Vakuutusasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä jäsensihteerin akavanyleinenryhma@ayr.fi
  Hän ohjeistaa, miten asiassa tulee edetä.

  Vakuutusmäärä:  Henkilö- ja esinevahingoissa 100.000 euroa
  Varallisuusvahingoissa   17.000 euroa
  Omavastuu: Vastuuvakuutuksessa 100 euroa
  Oikeusturvavakuutuksessa 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 150 euroa
                               
 5. AYR tukee jäsentensä ammatillisen pätevyyden ylläpitämistä myöntämällä apurahoja jäsenten itsensä kustantamaan koulutukseen. Apurahoihin varataan vuosittain vuosikokouksen päättämä summa. 
   
 6. IF tarjoaa AYR:n jäsenille erilaisia etuja. Jäsenetuna esim. Priimus-henkivakuutuksesta alennusta 61,6 %. Lisätietoja löytyy täältä.
   
 7. DanskeBank tarjoaa AYR:n jäsenille asuntolainaetuja. Lisää asiasta löydät täältä.

 

Jäsennumerosi löydät jäsenlaskustasi tai voit tarkistaa sen jäsensihteeriltä akavanyleinenryhma@ayr.fi

 

Kohta 4 ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutuksen lisätiedot täältä

 

Liity jäseneksi >>