AYR:n sääntömääräinen vuosikokous 14.3.2018

13.2.2018

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 14.3.2018 kello 17.00 alkaen hotelli Arthurin ravintolakabinetissa, os. Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Tervetuloa!

 

AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY                                                          KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

 

           12.2.2018                      

 

 

AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 14.3.2018 kello 17.00 alkaen hotelli Arthurin ravintolakabinetissa, os. Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi käydään vapaata keskustelua yhdistyksen muista asioista.

Kokouksen jälkeen tarjotaan iltapalaa. Kaikille osanottajille annetaan kaksi Finnkinon elokuvalippua.


Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 8.3.2018 sähköpostitse hanna-riikka.happonen@ayr.fi 
Ilmoitathan samalla mahdollisista ruoka-aineallergioista.
 

Lämpimästi tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Hallitus

 

Esitys työjärjestykseksi

 1.  Kokouksen avaus ja yhdistyksen puheenjohtajan katsaus
 2.  Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3.  Kokouksen sihteerin valinta
 4.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 5.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6.  Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi
 7.  Yhdistyksen toimintakertomus 2017, tilinpäätös 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto (Liitteet 1-3)
 8.  Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9.  Vahvistetaan henkilöjäsenten, yhdistysjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus ja maksuaika vuodeksi 2018
 10.  Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matka- ja kulukorvausten perusteet vuodeksi 2018
 11.  Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio (Liitteet 4-5)
 12.  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018 - 2019             
 13.  Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta (2+2)
 14.  Yhdistyksen edustajien valitseminen Akava ry:n kokouksiin ja muihin toimielimiin
 15.  Hallituksen muut kokoukselle esittämät asiat (ei muita esityksiä)
 16.  Ilmoitusasiat ja muut asiat
 17.  Kokouksen päättäminen