Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa:

 1. joka aiheutuu vakuutetulle itselleen, tämän aviopuolisolle, lapselle tai samassa taloudessa asuvalle muulle perheenjäsenella
 2. jonka vakuutettu aiheuttaa muussa kuin vakuutussopimuksessa mainitussa toiminnassa
 3. josta vakuutettu on vastuussa työnantajana
 4. omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon, tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana
 5. jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta
 6. joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippumatta siitä, missä mainittu vahinko on sattunut
 7. joka on aiheutunut rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käyttämisestä
 8. joka on aiheutunut ilma-aluksen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä tai ilma-aluksessa tehtävää suorittavana
 9. joka korvataan potilasvakuutusjärjestelmän mukaisena potilasvahinkona taikka
  lääkevahinkovakuutuksen perusteella
 10. siltä osin kuin se korvataan vakuutetun työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen perusteella
 11. kun kyse on ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistumisesta aiheutuneesta vahingosta tai sairaudesta
 12. joka on puhtaasti taloudellinen eikä ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon
 13. joka koskee sakkoa tai muuta tämänkaltaista seuraamusta