Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

TJS Opintokeskus julkaisi keväällä 2009 kirjan ”Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen”. Nyt kirjaa on päivitetty uusien oikeuspäätösten ja lakien pohjalta. Kirjan kirjoittaja ja päivittäjä on Lapin yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen. Kirja julkaistaan kaikille avoimena sähköisenä julkaisuna, jota saa käyttää maksutta.

Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi sekä yksityisen että julkisen sektorin luottamusmiehille ja asiamiehille, jotka joutuvat tehtävissään tukemaan jäseniä yt-neuvotteluissa ja irtisanomistilanteissa. Teos soveltuu erittäin hyvin myös esimiehille ja henkilöstöhallinnon työntekijöille. Sisällysluettelo on rakennettu siten, että itselle ajankohtaisen tilanneperehdytyksen löytää nopeasti.

Kirjan avulla voi tarkistaa, mitkä edellytykset irtisanomis- tai purkutilanteessa pitää täyttyä, jotta se on tehty laillisesti.

Uudistetun sähköisen version kiinnostavia päivityksiä edunvalvontanäkökulmasta ovat mm. seuraavat:

  • Koeajan käyttölaajuus työsopimuksissa (s. 24),
  • Työsopimuslakiin tehty lisäys perhevapaasta perheenjäsenen hoitamiseksi (s. 105),
  • Tulkinta lisäeläke-edun säilymisestä liikkeenluovutustilanteessa (s. 115),
  • Yhdistyksen päätöksen vaikutus luottamusmiehen erottamiskieltoon (s.128)
  • Valtion virkamieslakiin tehdyt muutokset: mm. virkasuhteen päättämisiä koskevien asioiden siirtyminen lakkautetuilta virkamieslautakunnilta hallinto-oikeuksille (s. 212) ja
  • Keväällä 2007 voimaan tulleet kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevat lait, joiden tarkoitus oli turvata henkilöstön asemaa liikkeenluovutus- tai kuntafuusiotilanteissa. Ensimmäiset ennakkotapaukset lakien tulkinnasta on nyt saatu (s. 225).

Opas on julkaistu pdf:nä. Kun sen avaa Adobe Readerissa, saa sisällysluettelon näkyviin linkkilistana (kirjanmerkit), jolloin otsikko toimii linkkinä mainittuun lukuun. Adobe Readerissa on myös hakutoiminto, jolloin sisällöstä voi hakea millä tahansa hakusanalla sisältöä. Lisäksi Readerissa on erilaisia työkaluja, joiden avulla voi esim. tehdä merkintöjä tai kirjoittaa kommentteja oppaaseen. Merkinnät tallentuvat vain, jos oppaan on ladannut itselleen.

Suora linkki oppaaseen on:
http://www.tjs-opintokeskus.fi/sites/default/files/Julkaisut/potkut_2014.pdf

Lisätietoja oppaasta:
kulttuurisihteeri Inka Ukkola, e-mail: inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi, puh. 050 541 9328

---------------

Osaamista yhdessä
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio.