Yhdistyksen jäsenistö kokoontuu vuosikokoukseen keväällä. Vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista ja taloudesta sekä valitaan yhdistykselle hallitus.
 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5–7 jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia AYR:n sopimusaloja: valtio-, kunta-, kirkko- ja yksityistä sektoria.


Osallistumalla vuosikokoukseen pääset vaikuttamaan AYR:n toimintaan.