Akavan Yleinen Ryhmä ry:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä korkeakoulututkinnon tai muun tutkinnon suorittaneet, niihin tehtäväasemaltaan rinnastettavat henkilöt ja henkilöt, jotka erityisistä syistä eivät voi tai halua kuulua muuhun Akava ry:n jäsenyhdistykseen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.