Sopimusalat
 

Valtio
Valtion sektori on sopimusaloista vanhin. Siihen kuuluvat työskentelevät eri virka- ja toiminimikkeillä ministeriöissä, keskusvirastoissa, muissa virastoissa ja laitoksissa ja oppilaitoksissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. He ovat usein ammattikuntansa ainoita edustajia työpaikoillaan. AYR ajaa heidän etujaan sekä Akava:n että työpaikkojen akavalaisten luottamushenkilöiden kautta.

 

Kunta
Kuntasektorilla AYR:n jäsenet toimivat hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Myös he ovat usein ainoita ammattikuntansa edustajia työyhteisössään. AYR toimii näiden viran- ja toimenhaltijoiden edunvalvojana paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Jäsenet voivat ajaa asioitaan paikallisten, muiden akavalaisten järjestöjen kanssa yhteisen luottamushenkilön avulla.

 

 

Yksityinen sektori
Yksityinen sektori on nopeimmin kasvava AYR:n sopimusala. Jäsenet toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä esimerkiksi teollisuuden, matkailun, kaupan, markkinoinnin, koulutuksen ja henkilöstöhallinnon aloilla. Usein jäsenet työskentelevät yrityksissä, joissa järjestäytyminen on henkilökohtaista ja vaatii omaa aktiivisuutta. Moni on työpaikkansa ainoa jäsen niin AYR:ssä kuin Akava:ssakin.

 

 

Kirkko
Kirkon sektori muodostaa jäsenistön pienimmän ryhmän, mutta AYR pyrkii huolehtimaan aktiivisesti myös heidän etujensa valvonnasta.